Stem JA til OK17!

Som din lokale fagforening, 3F Midt & Østsjælland, vil vi anbefale dig at stemme om den nye overenskomst, som gælder de næste tre år. Overskrifterne på årets overens­komster på det private arbejds­marked er løn, flere værktøjer til at bekæmpe social dumping, uddannelse og bedre vilkår for såvel børnefamili­er som seniorer.

Stem!

Stem ja eller nej til dine løn- og arbejdsvilkår de næste tre år. Du har indflydelse, når du er medlem af 3F. Det er vigtigt, at vi alle sætter kryds. I Danmark er lønnens størrelse ikke en politisk beslutning. Det er en aftale mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Det gælder også mange andre regler på din arbejdsplads. At vi som arbejdstagere har så stor indflydelse på vore arbejdsforhold, som vi har gennem overenskomsterne er helt unikt. Det har de ikke i ret mange andre lande. Når vi stemmer, viser vi vores styrke.

Stem ”Ja”!

Vi, næstformand og formand vil anbefale dig at stemme JA til overenskomsten, fordi den overordnet set stiller dig bedre ift. løn- og arbejdsforhold. Der er en lang række resultater, som, vi kan være stolte af, bla.:

  • Over de næste tre år forventes lønnen at stige med ca. 7 %. Det svarer til en forbedring af real­lønnen på over 2 %.

     

  • Vi har sikret indsigt i arbejdsgivernes brug af vikarer og underleverandører, så vi kan sikre, at det foregår på overenskomstmæssige vilkår.

     

  • Vi har sikret, at op til 4 procent af lønnen kan ombyttes til frihed eller pensionsindbetaling. Op til 32 seniorfridage.

     

  • Fuld løn under forældreorlov. Børne­familier får 2 børneomsorgsdage og øget frihed ved barns sygdom

Hvis du har spørgsmål til overenskomstresultatet, så er du velkommen til at kontakte afdelingen.

Menu