Nyheder
BESTYRELSENS ANBEFALING: STEM JA OG BESTEM TIL OK20

NU kan du stemme om fremlagte overenskomster og mæglingsskitsen frem til 14. april.BESTYRELSENS ANBEFALING:

Et flertal af bestyrelsen i 3F Midt & Østsjælland anbefaler, at man stemmer ja til de fremlagte overenskomster og mæglingsskitsen.

Denne opfordring skal dog ses i lyset af, at vi er i en Covid-19 krisesituation, og at bestyrelsen ikke mener, at en eventuel konflikt ville give et mere positivt resultat.

Samtidig ville vi, hvis ikke der var krise, have anbefalet anderledes, hvis det var samme udgangspunkt, der var fremlagt.

På bestyrelsens vegne.

Afdelingsformand, Jonas Burmeister

3F Midt & Østsjælland


Kontakt