Nyheder
Generalforsamling 2018
<h1>3F Midtfjord kan bryste sig af Nordjyllands laveste ledighed</h1>
<p>3f Midtfjord, som dækker Vesthimmerlands Kommune og en del af Jammerbugt Kommune, er den blandt de nordjyske 3F afdelinger, som har den laveste ledighed. </p>
<p>I øjeblikket er antallet af ledige 235, svarende til 6,92%. Med hensyn til tømrere og bygningssnedkere samt det træindustrielle område dækker afdelingen endvidere MariagerFjord kommune.</p>
<p> </p>

Det oplyste formanden, Lene Haugbølle, Aars på afdelingens generalforsamling på Pavillon Christiansminde i Løgstør i aftes (tirsdag d. 20. marst 2018).

Det kan være svært at forklare årsagen til 3F Midtfjords gunstige placering med hensyn til antal af ledige.

Måske skyldes det, at vi i Vesthimmerland og Han Herred har et varieret og velfungerende erhvervsliv med mange forskellige jobmuligheder, sagde formanden.
Aars har mange brancher f.eks. fjerkræslagteri, jernstøberier samt flere andre udviklingsvirksomheder. Farsø har stor beskæftigelse indenfor det træindustrielle område samt sundhedssektoren. Løgstør tilbyder bl.a. vækst i arbejdspladser indenfor fremstilling af præfabrikerede bygninger og avancerede fjernvarmerør. Fjerritslev har jobs indenfor f.eks. metalindustri og Nibe tilbyder jobs på kranfabrikken og det store Arla-mejeri i Bislev.

Hertil kommer hele bygge- og anlægssektoren, hvor det går stærkt. Også serviceområdet med feriecentre, hoteller og andre turistmæssige virksomheder betyder meget for vores område.

Det lokale arbejdsmarked er således ikke alene afhængig af en eller to meget store virksomheder, men kan tilbyde jobs i en underskov af små og mellemstor virksomheder.

- Alt i alt betyder det varierede udbud af jobs, at der er brug for mange forskellige kompetencer, herunder fra velkvalificerede 3F-medlemmer. Derfor skal vi holde godt fast i vor gode erhvervsudvikling og prioritere uddannelse højt, så vi opkvalificerer medarbejderne, understregede Lene Haugbølle.

Afdelingen hentede 46,9 millioner hjem til medlemmer.

- Det er 200.000 kr. mindre end sidste år, men alligevel en god slat penge. Millionerne er resultat af de sager, som afdelingen har ført for medlemmerne i årets løb. Det er penge som kommer ind ved at vi laver løntjek, finder manglende feriepenge, ved konkurser og arbejdsskadesager samt hjælp til sociale sager.

Sidstnævnte - antallet af sociale sager - er faldet. Det kan bl.a. skyldes, at der har været mangel på sagsbehandlere på Vesthimmerlands Jobcenter, så det har knebet med at få afsluttet sagerne samt det har været utroligt svært at få godkendt førtidspension.

Vi håber, problemet er løst så vore medlemmer nu hurtigere kan få den rette sagsbehandling, sagde formanden.

Og så er vi lige midt i overenskomstforhandlinger på det offentlige område. Forhandlingerne sker på nuværende tidspunkt i forligsinstitutionen. Der er givet konfliktvarsel på en del områder, som arbejdsgiverne så har svaret igen på med en omfattende lockout.
Så i øjeblikket er der travlt med at få styr på, hvem der er omfattet - og så at få informeret de involverede.
Næstformand Lindy Mortensen har holdt info-møder for de offentlige tillidsvalgte, så nu venter vi i spænding på, om der kommer et resultat. 
Forligskvinden kan udsætte konflikten og lockouten, så vi kan kun vente og være forberedt, hvis der kommer en konflikt.

 3F-formanden berettede, at mange medlemmer er kommet i klemme i sygedagpengesystemet, efter at der er sket hårde stramninger på dette område de senere år.
Hertil kan føjes, at der hele tiden kommer stramninger eksempelvis på hele dagpengeområdet i forhold til beregningsmetode og den nye udbetalingsperiode.

- For medlemmer, som havner i en utrilfredsstillende situation, er det vigtigt, at de henvender sig til os, før sagen går i hårdknude og måske havner i medierne, sagde Lene Haugbølle.

3F Midtfjord har i dag 4150 medlemmer, hvilket er 69 medlemmer færre end sidste år.
De fordeler sig på byggegruppen 894, den grønne gruppe 224, den offentlige gruppe 451, industrien 1969, privat service samt hotel og restauration 173, transport 416 samt ukendt 23.

_ Ud af vores 4150 medlemmer, er der 366 som kun har valgt at være medlem af A-kassen. Det er kedeligt, at så mange fortsat vælger at stå uden for det faglige fællesskab. En del af dem kan ikke forstå, at de ikke kan få hjælp til faglige sager og arbejdsskadesager, når de ikke er medlem af fagforeningen. De har jo heller ikke indflydelse på deres egen overenskomst. De kan hverken være med til at sende krav eller til at stemme om resultaterne, betonede formanden.

Lene Haugbølle mener, at der er grundlag for yderligere beskæftigelse.

- Vi er af den opfattelse, at der fortsat er en betydelig arbejdskraftreserve i Danmark, som vi med en prioriteret indsats godt kan få i spil til ordinære jobs. Det kan godt være, at det kræver lidt efteruddannelse for at klare jobsene, men lad os så komme i gang med at uddanne folk. Det kræver også, at arbejdsgiverne vil tage flere elever/lærlinge. Arbejdskraften kommer utvivlsomt ikke dumpende ned fra himlen, så arbejdsgiverne må derfor gøre en større indsats for at tiltrække medarbejdere, end da krisen rasede.

3F-formanden nævnte også afdelingens meget aktive indsats for at møde medlemmerne i øjenhøjde, bl.a. gennem gade-aktioner, messedeltagelse og kampagnen "Organiseret Byggeri". Lene Haugbølle omtalte også efterårets kommunalvalg.

- I Vesthimmerland skiftede borgmesterposten fra konservative til venstre. Vi håber, luften nu er renset, så byrådet kan tage fat på at arbejde for kommunens positive udvikling, fremfor at bruge tid og kræfter på  mudderkastninger, konkluderede 3F-formanden.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt