Nyheder
Generalforsamling 2020 - Nibe kontoret

3F Midtfjord lukket kontoret i Nibe til nytår


3F Midtfjord besluttede på generalforsamlingen i Løgstør énstemmigt at lukke servicekontoret på Toften 7 i Nibe med årets udgang.


Begrundelsen er, at fagforeningen over en lang periode har oplevet, at ganske få eller oftest slet ingen medlemmer kommer på kontoret.


- Derfor er det mange ressourcer vi bruger på at bemande kontoret samt betale husleje for en ydelse som tilsyneladende ikke efterspørges, siger næstformand Lindy Mortensen fra 3F Midtfjord.

Et andet forslag på generalforsamlingen havde baggrund i coronakrisen.

I lyset af erfaringerne herfra, var der forslag til vedtægtsændring:

Forslaget går ud på, at hvis der indtræffer en særlig situation f.eks. pandemi eller lignende, som umuliggør afholdelse af generalforsamling indenfor den i vedtægterne fastsatte frist, fortsætter de valgte bestyrelsesmedlemmer og bilagskontrollanter - som er på valg i deres valgperiode -, indtil det er muligt at afvikle generalforsamlingen.

Den eenstemmigt vedtagne ændring betyder, at en evt. coronavirus eller lignende ikke kan lamme det administrative bestyrelsesarbejde i 3F Midtfjord.

 

Kontakt