Nyheder
Generalforsamling 3-9-2020
<h2>3F Midtfjord i ny rekord: Hentede 70.000.000,00 kroner hjem til medlemmerne</h2>
<p>Foruden inddrivelse af et rekordstort beløb - knap 70 millioner kroner til medlemmerne, har vi lagt mange kræfter i faglige sager. Og i forhold til restaurant-overenskomsten, er der åbnet op for forhandlinger med to hoteller i Løgstør, og jeg tror der kommer en løsning i nær fremtid, sagde formand Lene Haugbølle, 3F Midtfjord på generalforsamlingen torsdag aften.</p>
<p> </p>

Via dialog med egnens restauratører er det lykkedes at få et par nye overenskomster, bl.a. med Fjerritslev Bowling.

- Det er vigtigt at hoteller og restauranter er en del af det organiserede arbejdsmarked, understregede formanden.

3F Midtfjord havde travlt i forbindelse ned Coronakrisen. For at være med til at begrænse smittefare, skruede afdelingen ned for blusset, så der rent fysisk kun var to medarbejdere ad gangen på kontorerne i Aars og Løgstør. De øvrige arbejdede hjemmefra. 
Mange af vores medlemmer blev ramt af nedlukningen i samfundet, men på vidt forskellig måde, udtalte Lene Haugbølle.

- Nogle blev sendt hjem på lønkompensation, andre på arbejdsfordeling, nogle blev ledige og andre arbejdede bare, som om intet var sket. Og da landet begyndte at lukke op, fik nogle af medlemmerne ekstra travlt, især på rengøringsområdet, da der var behov for mere tilbundsgående rengøring på de forskellige institutioner. Afdelingen er nu nede på et ledighedsniveau som før Danmark lukkede ned. Jeg frygter dog, at vi vil få en stigning i ledigheden, nu da lønkompensationsaftalen ophører med udgangen af august. Den ny trepartsaftale omkring arbejdsfordeling, som vi bakker op om, kan forhåbentlig hjælpe vore medlemmer og virksomhederne gennem krisen.

- Vi hentede som omtalt sidste år knap 70.000.000,00 kroner hjem til medlemmer, hvilket er ny rekord.

De mange millioner inddrevne kroner er resultat af de sager, som afdelingen har ført for medlemmerne i løbet af året.

- Det drejer sig om penge, der kommer ind gennem løntjek, manglende feriepenge, konkurser, arbejdsskadesager og sociale sager. Vi kunne godt ønske, at det ikke drejede sig om et millionbeløb - men om et stort rundt 0 i stedet for, for så var der ingen arbejdsgiver der udbetalte forkert løn, ingen medlemmer der kom til skade og ingen kommuner der gjorde det nødvendigt, at vi skal hjælpe syge medlemmer, understreger formanden.

De inddrevne midler fordeler sig således:

Sociale sager kr. 36.071.051
Arbejdsskader/Erhvervssygdomme kr. 27.405.902
Faglige sager kr. 3.889.045
Forsikringssager kr. 1.935.492
LG-sager kr. 272.815
Øvrige sager kr. 337.282

I 2019 har 3F Midtfjord oprettet 415 sager, hvoraf de faglige sager udgør 322 og de sidste 93 er arbejdsskadesager/sociale sager.

Afdelingen har i alt 4124 medlemmer, hvoraf 381 desværre har valgt kun at være med i A-kassen. Samt vi har 135 Tillidsvalgte.

- Det er kedeligt at så mange fortsat vælger at stå uden for det faglige fællesskab, understregede 3F-afdelingens formand. Når de henvender sig til afdelingen, kan de ikke forstå, at de ikke kan få hjælp til faglige sager og arbejdsskadesager. De har heller ingen indflydelse på der egen overenskomst.

Mens det således er gået strygende med hensyn til at skaffe medlemmerne deres tilgodehavender, ser det knap så godt ud med den faglige kamp på rengøringsområdet.

- Trods store anstrengelser er det ikke lykkedes at overbevise Jammerbugt Kommune om, at den ikke kan spare tre millioner kr. på rengøringsbudgettet, uden at det resulterer i dårligere standard, pointerer Lene Haugbølle. Vi har foreholdt kommunen, at udliciteringen ikke mindst vil gå ud over rengøringspersonalet. Det er svært at forstå, at det altid er de lavest lønnede, som skal holde for, mens direktører og bestyrelser forgylder sig selv med milliongager.

3F Midtfjords formand fremhæver, at den valgte løsning også bliver dyr for kommunen, fordi den har solgt rengøringsudstyret for en slik til det private firma, som nu driver den kommunale rengøring. Det bliver derfor en dyr omgang, såfremt kommunen skal generhverve rengøringsudstyr. Den private virksomhed har allerede varslet, at rengøringsassistenterne skal ned i tid. Nogle har fået varsel om reduktion på 55% af arbejdstiden.

De forringede arbejdsbetingelser har medført, at ca. halvdelen af rengøringsassistenterne har takket nej til at arbejde på nedsat tid og har stillet sig i ledighedskøen. Bl.a. derfor lægger 3F op til, at regeringen bør gøre noget på dagpengeområdet.

- Der er sket en utilfredsstillende udhuling af dagpengene over en årrække. Vi håber, at der som minimum bliver sikret en regulering af dagpengene, så de i det mindste følger lønudviklingen. Vi er spændt på, hvordan det går med tilbagetrækningsreformen.

Formanden kvitterede positivt for indførelse af seniorpensionen, hvor afdelingen har fået godkendt 14, mens 11 sager er under behandling.

Den Corona-forsinkede generalforsamling blev afviklet på Restaurant Christiansminde i Løgstør.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt