Nyheder
Generalforsamling for 2020 På 3F Midtfjords generalforsamling 9. september 2021 lød der stor ros til medlemmerne for en flot indsats under coronaen

3F Midtfjord er kommet godt gennem coronakrisen
Det fine resultat markerede afdelingen ved at lufte den flotte røde fane i forbindelse med generalforsamlingen.
Der vankede også stor ros til medlemmerne fra formand Lene Haugbølle, Aars.

- Mange af de områder vi dækker, har kørt for fuld damp under corona-krisen - ikke mindst takket være vore medlemmers indsats. Det har været godt for os alle og for hele samfundet. Så - en stor tak til medlemmerne for at være med til at holde Danmark i gang, udtalte formanden.

- Selvom afdelingens medarbejdere har arbejdet en del hjemmefra, har der i hele perioden været mulighed for at få et aftalt møde med afdelingen. Og på den måde er det gode serviceniveau for medlemmerne bibeholdt, fortsatte Lene.

3F Midtfjord hentede rekordbeløb på 81.000.000 kroner

Vi er en velfungerende afdeling, som ikke er ramt af svigtende medlemstal. Det er tværtimod blevet til en lille stigning på 19 medlemmer, så afdelingen nu består af 4143 medlemmer.
I 2020 hentede vi rekordstort beløb hjem til medlemmer -  81.000.000 kroner ialt.

De inddrevne midler fordeler sig således:

 Faglige sager  kr.   1.748.929
 Lønmodtagernes Garantifond  kr.   2.928.535
 Arbejdsskadesager kr. 17.575.693
 Forsikringssager kr.   2.328.049
 Sociale sager kr. 56.561.518

 

Midlerne er resultat af de sager, afdelingen har ført for medlemmerne gennem året. Det er lige fra penge, der kommer ind gennem løntjek, manglende feriepenge, konkurser, arbejdsskadesager og  hjælp i sociale sager.

- Det er rigtig mange penge. Vi kunne ønske os, at det var et 0, for så var der ingen arbejdsgivere, der udbetalte forkert løn - ingen medlemmer der kom til skade - og ingen kommuner der gør det nødvendigt, at vi skal hjælpe syge medlemmer.
Når der køres sager eller konflikt mod en arbejdsgiver, så er der nogle, der siger: "Nå, er det nu 3F igen". Og ja - det er det. Vi vil nemlig gerne sikre, at alle på det danske arbejdsmarked kan leve og brødføde sig selv og deres børn på en løn fra et fuldtidsjob. Vi har alle krav på et godt liv med muligheder.

- Det handler om det enkelte menneske i den konkrete situation. Men det handler også om fællesskabet: Skoler - plejehjem osv. der er betalt af os alle.
Det kræver at ingen fusker og at alle bidrager til samfundet og betaler deres andel. Et stærkt fællesskab er netop forudsætningen for, at alle kan udfolde sig uanset social arv. 
Vi værner om velfærdssamfundet, som i disse år udfordres på det danske arbejdsmarked.

Mange af vore unge mangler en praktikplads

3F-formanden kom derefter ind på udnyttelse af arbejdskraft, underbetaling og manglende bidrag til fællesskabet samt kontrol med import af udenlandsk arbejdskraft og Arne-pensionen.

- Der tales meget om behovet for udenlandsk arbejdskraft, men vi skal lige tænke på, at erhvervslivet allerede i dag har fri adgang til de 15 millioner ledige, der er i EU. Man bør også kaste et blik i sin egen baghave: I mange år har vi råbt om mangel på praktikpladser. Virksomhederne tager simpelthen ikke tilstrækkeligt ansvar for at uddanne medarbejderne. Lige nu går 16.700 danske unge rundt og mangler en praktikplads.

Formanden fremhævede, at virksomhederne ikke må være kræsne med hensyn til rekruttering af arbejdskraft.

- Vi ser jo, at mange 50-60 årige sorteres fra på grund af alder samt unge på grund af manglende erfaring. Så det er op ad bakke.
Jeg tror ikke, at friske og raske medlemmer vælger Arne-pension. Det er trods alt kun kr. 13.550 pr. måned før skat. 
Så lad os nu - både arbejdsgivere og fagforeninger - hjælpes ad med at få de ledige i arbejde. Og der kan være brug for opkvalificering, hvilket vi også skal hjælpes ad med.

3F Midtfjord har indgået 24 nye overenskomster

3F-formanden omtalte afdelingens visionsplan.

- Vi har fokus på at få indgået flere overenskomster. Det er over de sidste godt to år lykkedes os at få 24 nye overenskomster, så det går i den rigtige retning. I samme periode har vi fået 27 nye arbejdsmiljørepræsentanter og 9 nye tillidsrepræsentanter.

Lens Haugbølle omtalte det kommende kommunevalg, hvor 3 af afdelingens medlemmer stiller op:

  • René Rosenkrans, Socialdemokratiet i Jammerbugt Kommune
  • Erik Stagsted, Socialdemokratiet i Vesthimmerlands Kommune
  • Leif Larsen, SF i Vesthimmerlands Kommune

Generalforsamlingen blev afviklet på Kimbrerkroen i Aars.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt