Medlemsblade
Fagbladet 7 Alt ser så pænt ud når du handler på nettet eller i smarte kædebutikker. Men bag de fine facader gemmer sig et brutalt arbejdsmarked. På lagrene overvåges de ansatte konstant - selv deres toiletbesøg holdes der øje med.

  • Seksuel chikane i fagbevægelsen
  • Minister vil ændre regler om arbejdstid
  • Tabu at trappe ned
Kontakt