Nyheder
Generalforsamling 2018


Indkaldelse til generalforsamling


3F Mølleåen


 


3F Mølleåen afholder generalforsamling onsdag den 31. oktober 2018 kl. 16.30


i Fagforeningernes Hus, Firskovvej 5, 2800 Lyngby


Dagsorden:   1. Velkomst

                      2. Godkendelse af forretningsorden

3.Valg af stemmeudvalg

4. Valg af dirigenter

5. Protokol af generalforsamling 2017

6. Beretning

7. Regnskab 2017

8. Budget og kontingent 2019

9. Indkomne forslag herunder forslag til vedtægterne

10. Valg iflg. Lovene

a. Formand Michael Ovesen

b. Bestyrelsesmedlem Anders H. Knudsen

c. Bestyrelsesmedlem Krishna Peter Møller

d. Bestyrelsesmedlem Jørgen Thoning

e. Bestyrelsessuppleant vakant

f. Bestyrelsessuppleant vakant

g. Bestyrelsessuppleant vakant

h. Bilagskontrollant Jørgen Pihl 2 år

i. Bilagskontrollant 1år.

j. Bilagskontrollantsuppleant vakant

k. Fanebærer Hans Christian Bærenholdt

11. Valg til kongres

12. Valg af Revision

13. EVT. og afslutning OBS NYT der foretages en lodtrækning af et Kroophold for alle og en for alle under 30. år, der er tilstede på generalforsamlingen og som er stemmeberettiget.

 

 

NB! Der er spisning mellem 15.30 og 16.30, sidste frist for tilmelding fredag den 26. oktober 2018

 

Protokol af generalforsamlingen 2017 ligger til gennemsyn på afdelingskontoret.

 

Tilmelding til spisning kontakt afdelingen telefonisk, personligt, pr. e-mail moelleaaen@3f.dk

 

Der vil blive foretaget adgangskontrol.

 

 

På afdelingens vegne Michael Ovesen

Kontakt