Nyheder
Generalforsamling 2019


Indkaldelse til generalforsamling


3F Mølleåen


 onsdag den 30. oktober 2019 kl. 16.30


i Fagforeningernes Hus, Firskovvej 5, 2800 Lyngby


Dagsorden:            1. Velkomst

                             2. Godkendelse af forretningsorden

           3.Valg af stemmeudvalg

           4. Valg af dirigent

           5. Protokol af generalforsamling 2018

           6. Beretning

           7. Regnskab 2018

           8. Budget og kontingent 2020

           9. Indkomne forslag

         10. Valg iflg. Lovene

                   a. Næstformand Rune Lindstrøm

                   b. Bestyrelsesmedlem Ole B. Schrøder

                   c. Bestyrelsesmedlem Michael Munksø

                   d. Bestyrelsesmedlem Jørgen H. Olsen

                   e. Bestyrelsessuppleant John U. Pedersen

                   f. Bestyrelsessuppleant Jonas Ditlevsen

                   g. Bestyrelsessuppleant vakant

                   h. Bilagskontrollant Claus Salby 2 år

                   i. Bilagskontrollantsuppleant Jens Kjeldsen

                   j. Fanebærersuppleant

                        11. Valg af Revision

      12. EVT. og afslutning

 

 

 

NB! Der er spisning mellem 15.30 og 16.30

 

Protokol af generalforsamlingen 2018 ligger til gennemsyn på afdelingskontoret.

 

Tilmelding til spisning kontakt afdelingen telefonisk, personligt, pr. e-mail moelleaaen@3f.dk

 

Der vil blive foretaget adgangskontrol.

 

 

På afdelingens vegne

Formand Michael Ovesen

Kontakt