Nyheder
Generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til generalforsamling den 27. oktober 2021 kl. 16.30, Firskovvej 5, 2800 Kgs. Lyngby

Kun medlemmer af fagforeningen har adgang til generalforsamlingen. Medlemmer som ikke har mulighed for fysisk at møde op på adressen, kan deltage på "Teams", men vil først få tilsendt et link til mødet på selve dagen for generalforsamlingen.

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendigt såfremt man ønsker at deltage i spisningen kl. 16.00. Dørene åbnes fra kl. 15.30

Tilmelding foretages ved at ringe på telefon 70 300 952 Tast 1 eller på mail moelleaaen@3f.dk

Protokollen ligger til gennemlæsning i fagforeningen, henvendelse faglig afdeling.

På selve dagen vil der blive foretaget adgangskontrol af medlemskab og sidste frist for tilmelding er den 22. oktober 2021 kl. 12.00

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen , skal være formanden i hænde senest den 19. oktober 2021 kl. 24.00 og kan fremsendes på hans.larsen@3f.dk

 

Dagsorden:  1. Velkomst

                   2. Godkendelse af forretningsorden

3. Valg af stemmeudvalg

4. Valg af dirigent

5. Protokol

6. Beretning

7. Regnskab 2020

8. Budget og kontingent 2022

9. Indkomne forslag:

10. Valg ifølge Lovene:

Formand Hans E. Larsen

Bestyrelsesmedlem Anders H. Knudsen

Bestyrelsesmedlem Henrik Holst Hansen

Bestyrelsesmedlem Jørgen Thoning

Bestyrelses-suppleant Pavle Acimovic

Bestyrelses-suppleant John Hald Nielsen

Bestyrelses-suppleant Vakant

Billagskontrollant Daniel Roel Jørgensen

Billagskontrollant-suppleant Pavle Acimovic

Fanebærer-suppleant Vakant

Valg af kongresdelegerede: Hans E. Larsen (suppleant Rune Lindstrøm), Rune Lindstrøm (suppleant Claus V. H. Nissen), Maj Richter Petersen (suppleant Jørgen Thoning), Ole Schrøder, (suppleant Claus Salby), Anders H. Knudsen, (suppleant Heidi Gelt), Ole Kristiansen, (suppleant Jes Olesen)

    11. Valg af revisionsselskab

12. Evt. og afslutning

Bestyrelsen

Filer bilag til punkt 7 resultatopgoerelse 2020 27,7 KB PDF Hent dokument bilag til punkt 8 forslag til budget 2022 23,1 KB PDF Hent dokument bilag till punkt 9 Forslag til generalforsamlingen 12,5 KB DOCX Hent dokument
Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt