Nyheder
Indkaldelse til generalforsamling 2020 På grund af Coronarestriktioner har vi ikke kunne afholde generalforsamling 2020 på det ordinære tidsrum. Forsamlingsloftet er nu hævet og vi har derfor nu fået mulighed for at afholde generalforsamling den 16. juni 2021 kl. 16.30 på Firskovvej 5, 2800 Kgs. Lyngby

Dagsorden:   1. Velkomst

                   2. Godkendelse af forretningsorden

3. Valg af stemmeudvalg

 4. Valg af dirigent

 5. Protokol

 6. Beretning

 7. Regnskab 2019

 8. Budget/ kontingent 2021

 9. Vedtægtsændringer som udsendt

 10. Indkomne forslag:

Forslag til lønregulering Valgte/ansatte

  Forslag til investering af likvide midler for at undgå negativ rente på indlånskonti

   11. Valg ifølge Lovene:

 1. Konstitueret formand Hans Larsen
 2. Bestyrelsesmedlem Ole Kristiansen
 3. Bestyrelsesmedlem Kim Martin Hansen
 4. Konstitueret Bestyrelsesmedlem Claus Veje Høeg Nissen
 5. Konstitueret Bestyrelsesmedlem Heidi Gelt
 6. Nyt bestyrelsesmedlem vakant
 7. Bestyrelsessuppleant Claus Salby
 8. Bestyrelsessuppleant Vakant
 9. Bestyrelsessuppleant Vakant
 10. Billagskontrollant Jørgen Phil
 11. Billagskontrollant 1 år Daniel Roel Jørgensen
 12. Billagskontrollantsuppleant Vakant
 13. Fanebærer Hans Christian Bærenholdt

    12. Valg af revisionsselskab

13. Evt. og afslutning

 

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig pga. Corona, kontakt fagforeningen telefonisk 70 300 952, eller på e-mail: moelleaaen@3f.dk

Der vil være en sandwich til spisning fra kl. 16:00

 

Protokol ligger til gennemsyn på afdelingskontoret.

Der vil blive foretaget indgangskontrol. Frist for tilmelding den 11. juni 2021 kl. 12:00

Der henstilles til at have et Coronapas med.

 

På afdelingens vegne

Bestyrelsen

Forslag til generalforsamlingen den 16. juni 2021 Forslag til loenaendring for valgte og ansatte under loenregulativ 12,5 KB DOCX Hent dokument Forslag til investering af fagforenings likvide midler 12,6 KB DOCX Hent dokument Forslag til vedtaegtsaendringer v.3.0 34,8 KB DOCX Hent dokument
Kontakt