De nye dagpengeregler

Der er kommet nye regler for dagpenge. Her kan du læse om nogle af konsekvenserne for murerfaget.

Der er kommet nye dagpengeregler. Nogle af dem trådte i kraft 2. januar, andre gælder fra den 1. juli. Som murer skal du være opmærksom på en række forhold.

Optjening af dagpenge

For at få dagpenge skal du fra 1. juli opfylde det nye beskæftigelseskrav. Det regnes i kroner: Inden for tre år, skal du have tjent 223.428 kroner. Du kan højst tælle 18.619 kroner med fra hver måned til at opfylde kravet. Det overskydende beløb fra gode måneder kan med andre ord ikke benyttes i beregningen. Som murer kan du sagtens tjene mere end 18.619 kr. i nogle måneder, mens du i andre måneder tjener mindre. For deltidsforsikrede er indkomstkravet lavere.

Fleksibel forlængelse

Det er nu muligt at forlænge dagpengeperioden ved at arbejde. For hver time, du arbejder med løn, kan du forlænge dagpengeperioden med to timer. Du kan vælge at lade arbejdstimer gå til at forlænge den nuværende periode eller spare op til en ny.

Dagpenge i timer

Du forbruger af dagpengene i timer fra nu af – ikke i uger. Du har 3.848 timer inden for en periode på 36 måneder at gøre godt med, når du står foran en helt nyoptjent dagpengeperiode. Hvis du fx arbejder i 17 timer i den første uge af din dagpengeperiode, så vil du have 3.831 timer tilbage. Før ville der være spist en uge af dagpengeperioden, uanset hvor mange timer, du arbejdede.

Karensdage

Folkene i murerfaget kan blive ramt af de nye karensdage: Hver fjerde måned vil man få en dag uden dagpenge. Det gælder dog ikke, hvis man inden for de fire måneder har arbejdet 148 timer.

Dagpengesats

Din dagpengesats afhænger af, hvor meget du tjente, inden du blev ledig – man beregner ud fra de 12 bedste måneder inden for de seneste to år.

Der er flere nye regler

Kontakt din afdeling for yderligere informationer

Menu