Godt nyt for småbørnsforældrene

Fra nu af får du som murersvend fuld løn ved forældreorlov, også hvis du går på akkord.

For medarbejdere, der starter på forældreorlov fra den 1. juli 2017 og herefter, vil betalingen ved forældreorlov være reelt fuld løn og ikke en maks. sats på 143 kr. pr. time. Lønnen beregnes ud fra medarbejderens indtægtstab pr. arbejdstime, inklusive eventuelle faste tillæg i orlovsperioden. Hvis den forventede lønindtægt pr. time ikke kendes, beregnes det ud fra indtjeningen i de sidste 13 uger før orlovens start. Hvis du har haft akkordarbejde i 13-ugers-perioden, indgår akkordoverskuddet pr. time i beregningen. Hvis du går på orlov i en igangværende akkord, så husk at sikre, at dine orlovstimer bliver påført akkorden, således at du får samme fortjeneste som de øvrige kollegaer i akkorden.

Regler

Der er dog nogle regler for forældreorlov, som du skal være opmærksom på:

  • Du skal have haft seks måneders anciennitet indenfor de seneste 18 måneder.
  • Der er 13 uger til deling mellem forældrene. Det vil sige at du max. kan få 5+3 ugers overenskomstmæssig betaling.
  • Ugerne skal holdes inden for 52 uger efter fødslen.

Læs mere: Læs mere om den nye overenskomst.

Menu