Kæmpe CO2-gevinst ved at genbruge sten

Gamle mursten er blandt de mest klimavenlige byggematerialer.

Normalt skal man henvise til bygningens levetid for at godtgøre, at mursten og tegl er et bæredygtigt byggemateriale med en lav CO2-udledning. Det behøver man ikke, hvis det er genbrugssten, der er tale om. Firmaet Gamle Mursten kan nu dokumentere en CO2-udledning på produktionen af gamle mursten, der er 72 gange lavere, end når man fremstiller en ny. Det viser en miljøvaredeklaration (forkortet: EPD), som Gamle Mursten netop har fået lavet. Den lave udledning gør gamle mursten til ét af de absolut mest miljøvenlige byggematerialer på markedet, formentlig kun overgået af træ.

Spændende gamle sten

Egentlig er det logisk og gammelkendt stof, at gamle mursten er ”renere” end nye. Alligevel er beviset på de gamle murstens bæredygtighed altafgørende for, at de kan blive ét af arkitekternes foretrukne valg. Det gik op for direktøren i firmaet Gamle Mursten Claus Juul Nielsen for fem år siden på et møde med Henning Larsen Architects:

- Vi talte om bæredygtighed og marked, og de siger til mig, at de benytter EPD’er, når de skal sammenligne produkters bæredygtighed og klimamæssige fodaftryk, fortæller han.

- Med vores EPD har vi fået et officielt stykke papir, som er validt. Det betyder rigtig meget. Højst sandsynligt vil vi få mulighed for at levere mursten til flere projekter – og dermed skabe flere arbejdspladser til udsatte mennesker. Med Den sociale Kapitalfond som ejere er det en del af vores dna at gøre det, siger Claus Juul Nielsen.

Stort potentiale

Hos Henning Larsen Architects har de støttet ideen med at genbruge mursten lige fra starten.

- Gamle mursten er fantastisk innovativt og æstetisk meget smukt. De sparer enorme negative miljøpåvirkninger, og nu har firmaet tal, der beviser det. Det er ikke bare snak, siger Martha Lewis, seniorarkitekt og materialespecialist hos Henning Larsen.

De er så glade for gamle mursten, at mere end halvdelen af de murstensbyggerier, de har lavet de seneste seks år, er bygget med dem.

- Vi bygger meget hyppigt med aluminiumsfacader, som indeholder en høj procentdel genbrugsaluminium, og som også kan genbruges i fremtiden. Genbrugsmursten slår dog metalfacader på bæredygtighed, fortsætter Martha Lewis. Hun tilføjer, at træ er i en liga for sig selv. Men træ har det svært, når det drejer sig om etagebyggeri pga. danske brandregler.

Krav til genbrugssten

Flere forhold skal være på plads for, at man kan genanvende mursten, bemærker Martha Lewis. Først og fremmest skal de gamle sten være i en ordentlig kvalitet. Dernæst skal mørtlen kunne fjernes fra stenene, og det forudsætter, at der ikke er benyttet cement, da de blev opmuret første gang. Firmaet Gamle Mursten er også påpasselig med ikke at indsamle sten, der har været i kontakt med pcb, oplyser hun.

CE-mærkning denne sommer

På byggeplads 17-2 i Carlsbergbyen er et murersjak næsten færdige med at mure et etagebyggeri op med gamle mursten. Efter erfaringer med at træde på mursten, der smuldrer under sålerne eller finde det, der ligner bagmurssten i stenstakkene, nærer de en sund skepsis: Opmuring med gamle sten er spændende. Det er flot. Men kan det holde?

- Ja, garanterer Claus Juul Nielsen, og oplyser, at Gamle Mursten er ved at færdiggøre en CE-mærkning, hvorved genbrugsstenene får en certificeret holdbarhed på lige fod med nye mursten. CE-mærkningen bliver færdig i løbet af sommeren. Murerne i Carlsberg-byen behøver ikke bekymre sig:

- De sten, de murer op med på Carlsberg, kan holde lige så godt som nye sten, slår Claus Juul Nielsen fast. Men husk at bruge kalkmørtel, så stenene også kan genanvendes om 100 år.


Menu