Umuligt at mure her

Mester brugte kulde som dårlig undskyldning for at sende svende hjem fra håbløst kaotisk byggeplads

Kulden var ikke den egentlige grund til, at murer Tobias Zander Haug og hans sjak i begyndelsen af februar blev hjemsendt. Den egentlige grund var en mester, som gjorde for lidt for, at de kunne komme i gang med at mure, mener han.

- Vi har krav på at arbejde i 37 timer om ugen, og det gør mester intet for, at vi kan komme til, kommenterer Tobias Zander Haug situationen stående i et busskur uden for byggepladsen Slangerupgade i Hillerød. Herfra kan han kigge ind på den byggeplads, hvor han og hans kolleger kunne have været i gang med at mure nu – og tjene til den sædvanlige månedsløn. Hvis det ikke lige havde været for hans mester fra det firma, der er hovedentreprenør på byggepladsen.

Læs også: Ingen stilladsdele over 15 kilo

Arbejdet stoppet

Få dage forinden blev murernes arbejde stoppet. Delvis som følge af en fejlleverance. Forkerte false. Delvis fordi det var umuligt at komme frem på byggepladsen. Til mesters store held slog vejret om. Kulde drev ind over Danmark, og på det grundlag bad han sjakket holde kuldefri.

- Mester bliver reddet af frostvejret, lyder det fra Tobias Zander Haug.

Uberettiget hjemsendelse

Og så alligevel ikke. For samtidig med, at kulden sætter ind på Slangerupgade, og mester vurderer, at det er umuligt at mure, indfinder den sig også en kilometers penge derfra i Skoleparken, hvor murerne tilsyneladende upåvirkede af vejrliget fortsætter arbejdet for fuld skrue. Derfor får Tobias Zander Haug føjet til den skriftlige begrundelse for hjemsendelsen, at den er uberettiget, fordi mester ikke har sørget for de vinterforanstaltninger, murerne ifølge overenskomsten har krav på. Man kunne sagtens have valgt at lade murerne fortsætte, mener han.

- Vi kunne have mødt ind, ventet i skuret til ved ni-tiden, som vi har pligt til, og fra da af have muret, for på det tidspunkt er temperaturen steget tilstrækkeligt, anfører Tobias Zander Haug.

Læs også: Reaktion på manglende lette stilladsdele

Umuligt at mure

Mester synes selv, han bliver reddet af frostvejret. Med frosten slipper han for konfrontationen med sjakket om det virkelige problem: Forholdene på byggepladsen, hvor det reelt er umuligt at mure.

Tunge stilladsdele

Først og fremmest er den gal med stilladset, som kun delvist er af de korrekte, lette dele. Som protest mod det indleverer Tobias Zander Haug få dage senere en officiel protestskrivelse: Stillads-aftalen mellem 3F og Dansk Byggeri er ikke opfyldt. Mester bedes anvise andet arbejde...

I små sko?

Reelt er det bjælkerne på tre meter, der udgør det konkrete problem i forhold til vægten på stilladset. Det er dem, sjakket vil skulle flytte på. Kan man ikke klandre sjakket for at gå i for små sko, hvis man isoleret ser på de relativt få flytninger af tværbjælker i forbindelse med 1 m løft og transport af mursten? Nej, siger Tobias Zander Haug:

- Med den tankegang var vi heller aldrig kommet fra 112 sten og ned på 80. Jeg prøver bare at følge reglerne og dermed undgå nedslidning.

Læs også: Send tunge stilladsdele hjem igen

Sundhedsfarligt stillads

Trallerne af et kompositmateriale er lette nok, men er dog heller ikke uden komplikationer. Sjakket er nemlig blevet pålagt at afdække dem med en dug for at undgå skridfare. Stilladset er i øvrigt ikke opstillet reglementeret. Der er bl.a. alt for stor afstand ind til bagmuren.

Heftigt rod

Det forældede og sundhedsfarlige stillads er i sig selv grund nok til, at opmuring ikke lader sig gøre. Skulle murerne endelig i vildelse vælge at gå i gang, ville de stå med svære startvanskeligheder. Stillads-stivere på tværs af flugten. Gamle cementrester på soklen. Isoleringsmateriale ud over det hele. I det hele taget ligner byggepladsen en slagmark. Det roder heftigt på det, der må kandidere til én af landets aktuelt mest kaotiske byggepladser.

Ingen foregangsmænd her

Tobias Zander Haug foreslog sin mester at være foregangsmænd og bede teglværket om at levere stenstakkene på plastskamler, men mester mente ikke, at han ville kunne komme igennem med det. I stedet må sjakket ompallettere til alu-palletter uden at få korrekt betaling for det. Mester vil ikke betale.

I skærende kontrast

Det står alt sammen i skærende kontrast til den byggeplads på Amager, Tobias Zander Haug og hans kolleger forlod for ikke så længe siden. Det var sjovt nok med samme firma som hovedentreprenør, men i modsætning til nu var det murerne selv, der stod med styrepinden. De tjente godt. De havde ikke problemer med at holde akkorden:

- Det skyldes, at alt kørte efter planen. Og at vi styrede tingene selv. Her, hvor andre bestemmer, er det hat og briller, erklærer Tobias Zander Haug.

Udnytter udlændinge

Meget sigende er der byggearbejdere, som affinder sig med de dårlige vilkår. De er udlændinge:

- De udenlandske kolleger bliver udnyttet på det groveste. De bærer manuelt rundt på blokke, fordi pladsen er ufremkommelig. De står på stiger på stilladset for at montere altaner, lyder det indigneret fra Tobias Zander Haug.

Læs også: Sådan bør du reagere

Menu