Vi skal vinde med tillid

Vi skal vinde udlændinge over på vores side med tillid og åbenhed, så de kan være med til at lægge pres på virksomheder, der ikke følger reglerne.

3F's byggegruppe er ved at slå ind på en ny vej i spørgsmålet om, hvordan man kan dæmme op for social dumping på byggepladserne. Vi har allerede nu succes med at byde udenlandske byggearbejdere velkommen med et smil, med et håndtryk og med informationer om, hvordan den danske model fungerer. Med nye aftaler mod social dumping i den nye overenskomst, vil vi komme til at se meget mere til den slags metoder.

- Vi er ved at dreje indsatsen over mod et fokus på organisering, siger Keld Jensen, der er murer og ansat i forbundet som konsulent med fokus på udenlandsk arbejdskraft.

Stadig faglige sager

Vi skal stadig sætte tommeskruerne på, når det er nødvendigt, fastholder Keld Jensen. Men erfaringen har vist, at det ikke er nok at konfrontere brodne kar med faglige sager og bodskrav. Vejen frem er sammenhold og solidaritet med udenlandske kolleger.

- Vi skal have de udenlandske kollegaer inddraget, så de får følelsen af, at det er deres sag. Mange udenlandske arbejdstagere har et stort behov for, at vi tager dem under vores vinger. Det tror jeg faktisk, mine kolleger på byggepladserne gerne vil. Så godt kender jeg da mine kolleger, siger Keld Jensen.

Udlændinge vil også gerne være en del af fællesskabet, når det går op for dem, hvad de kan få, viser erfaringerne. - Vi ser nu, at nogle af dem bosætter sig her i Danmark, anfører Keld Jensen.

Læs også: Herude gælder det bare om at være god til at arbejde

Sager de ikke bad om

- Ofte har vi ført sager på vegne af udenlandske kolleger uden at skele til deres interesser, og selv om de ikke er medlemmer af 3F. Det kunne vi jo aldrig finde på, hvis der var tale om danskere, fortsætter Keld Jensen. De faglige sager ført gennem tiden uden de udenlandske kollegaers forståelse har heller ikke bidraget til at skabe tillid hos de udlændinge, som i forvejen har mistro over for fagforeninger, som de kender dem fra deres hjemland.

- Vi skal hjælpe dem med at få større tiltro til, at fagforeninger er til for at hjælpe dem, siger Keld Jensen.

Erfaringerne fra Metro-byggeriet

Det er erfaringer fra Metro-byggeriet, der for alvor har skabt forståelse for, at kampen for at skabe et organiseret arbejdsmarked kan vindes ved at gøre de udenlandske kolleger til allierede frem for fjender. I bogen Gennembruddet beskriver Jakob Mathiasen, jord- og beton-arbejder, hvordan fagforeningen havde held med at vinde tillid blandt udenlandske kolleger med bl.a. rådgivning, hjælp til at løse problemer (også ikke-faglige), uddannelsestilbud, sociale sammenkomster og meget andet. At vinde tillid er første trin i en raket, som samlet skal sætte de arbejdsgivere under pres, som ikke lever op til de danske krav.

Til de følgende trin hører bl.a. at

  • finde firstmovers (udlændinge, der vil fagforeningen)
  • afsløre svindel
  • køre faglige sager
  • komme i medierne
  • få adgang til kolleger i firmaerne
  • vælge tillidsrepræsentanter
  • organisere flere kolleger

OK17 hjælper

Selv om OK17 ikke rummer så meget, der kan give rygvind i kampen for ordnede forhold, så er der dog kommet nogle nye aftaler, som kan støtte processen med at komme i kontakt med kollegerne, vinde deres tillid og hverve dem som medlemmer. Som Keld Jensen formulerer det:

- Med de nye aftaler ser det lidt lysere ud, end det har gjort.

Læs også: Nye svende skal kende til priser

Døråbner til organisering

En af de nye aftaler fra OK17 giver bedre mulighed for at møde udenlandske virksomheder og arbejdstagere og informere dem om reglerne på det danske arbejdsmarked. Parterne er enige om at tilbyde fælles informationsmøder inden for den første måned, efterat en virksomhed er begyndt at arbejde i Danmark. Og ved større byggerier vil man tilbyde intromøder for både virksomheder og medarbejdere om gældende løn- og arbejdsvilkår. Begge dele kan blive en døråbner til at sprede kendskab til fagbevægelsen og organisere de udenlandske kollegaer. Samtidig kan møderne skabe klarhed over virksomhedernes intentioner i Danmark.

Overenskomstbrud kan straffes

OK17 har også medført en skærpet mulighed for at komme efter entreprenører, som i ond tro bruger underentreprenører, som tidligere er dømt for brud på overenskomsten. Samlet set er mulighederne for at bekæmpe dumping blevet bedre. Meget vil dog afhænge af, hvordan den fagretslige praksis kommer til at virke.

Kan kampen vindes?

Men er det nok? Gennem de seneste år er antallet af faglige sager og 48-timersmøder om social dumping bare steget og steget. Det samme er antallet af udlændinge, der arbejder i Danmark. Kan kampen overhovedet vindes? Ja, mener Keld Jensen. En vigtig vej til at vende bøtten er at skabe en kulturændring blandt såvel danskere som udenlandske kolleger. Som danske arbejdstagere skal vi i dialog med udlændingene;

- Lad os invitere dem inden for til at arbejde sammen med os. Det er vigtigt, at vi får udenlandske kolleger med i vore sjak og får dem i gang med at arbejde på akkord, så de får den kultur, vi har, og kan se, at de kan tjene flere penge på en anden måde, end den de mange gange bruger i dag, siger Keld Jensen.

- Hvis de udenlandske medarbejdere er med til at stille krav til virksomhederne, så har vi en vindersag. De har set os som ”bad guys”, og det har de nok også grund til, for gennem årene har det reelt ofte været os, der har presset dem ud, erklærer han.

Smid frygten

- Jeg er ikke tvivl om, at fagbevægelsen kan løfte opgaven, hvis vores medlemmer vil være med til det, erklærer Keld Jensen. Og minder om, at fagforeningen er os alle sammen. Så invitér gæsterne inden for.

- Jeg er ikke spor i tvivl om, at danskere snildt kan måle sig med udlændingene på effektivitet og kvalitet, slår Keld Jensen fast.

Menu