Få mere i løn

Vil du have mere i løn? 

Den bedste sikkerhed for at få en høj løn i murerfaget er at være medlem af 3F, så du kan få glæde af de aftaler, vi har truffet om løn i overenskomsterne med arbejdsgiverne.

Vi har erfaring for, at murere, der udfører arbejde som akkord, får en højere betaling end den timeløn, der er gældende i landets murerfirmaer. Murere har også mulighed for at sikre sig en hæderlig timeløn ved at tænke sig om.

På disse sider har vi samlet nogle oplysninger og tips, som kan hjælpe danske murersvende til at holde lønniveauet på plads.

Alle oplysningerne samt information om aktuelle takster kan du som medlem genfinde i tillidsmandsmappen for murerfaget, som du kan bestille i din afdeling.

Du kan også kontakte din afdeling, som kan hjælpe dig med, hvordan du kan blive bedre til at forlange en god pris som murer.

Menu