Nyheder
Få rådgivningsmails fra PensionDanmark, der er målrettet dig

Din pensionsordning i PensionDanmark er vigtig for din fremtid. Ud over opsparingen til pensionsalderen indeholder den forsikringer, så du og din familie får det nødven-dige økonomiske tilskud, hvis der sker dig noget.


PensionDanmark vil gerne holde dig opdateret med personlige rådgivningsmails, hvis der sker noget i din pensionsordning, som du bør kigge på. Det kan fx være:

* hvis du med fordel kan justere beløbene på dine forsikringer

* hvis du kan få mere ud af din pension ved at tilpasse dine indbetalinger

* hvis der kommer nye muligheder i din sundhedsordning.

Over 200.000 medlemmer er allerede tilmeldt Du kan tilmelde dig personlige rådgivningsmails ved at logge på www.pension.dk. Her kan du også se, hvor meget der står på din pensionsopsparing, og hvordan du er forsikret i pensionsordningen.

Kontakt