Nyheder
Fredag den 18. juni 2021 kl.16.00 3F Odense Industris Efterløns og Pensionistklub indkalder til Generalforsamling

Det er kun medlemmer der kan deltage i Generalforsamlingen

Øvrige der skal deltage i spisning og dans, kan være i Lokale 1 som er stillet til rådighed

 

Odense Industri’s Efterløns- og Pensionistklub

Stedet er Seniorhuset Toldbodgade 5

Dagsorden.

 

     Punkt 1. Valg af dirigent.

     Punkt 2. Valg af 3 medlemmer til stemmeudvalg.

     Punkt 3. Bestyrelsens beretning v/ formanden.

     Punkt 4. Fremlæggelse af regnskab v/ kassereren

     Punkt 5.   Indkomne forslag  

     Skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage  før generalforsamlingen.

    Punkt 6. Valg:

   Valg af Formand:

Jørn Christensen, valg 21 til 2023.                   Modtager genvalg.

Valg til bestyrelsen:

Karin Ømose Jensen, valg 21 til 2023.            Modtager genvalg.

Valg til bestyrelsen:

Allan Hansen, valg 21 til 2023.                          Modtager genvalg.        

Valg af Best. suppleant:

Gunnar Hansen, valg 21 til 2023.                      Modtager genvalg.

Valg af bilagskontrollant:

Knud Erik Hansen, til 21 til 2023                        Modtager genvalg.

Valg af bilagskontrollant suppleant:

Svend Ove Rasmussen, 21 til 2023                  Modtager genvalg. 

Punkt 7. Eventuelt

 

Da klubben er vært ved en let frokost, er det nødvendigt

 at tilmelde sig senest onsdag d. 9. juni 2021 kl. 12.00

 

På Bestyrelsens Vegne

Jørn Christensen

Formand

3F Odense Industris

Efterløn og Pensionistklub

 

Filer Generalforsamling i 3F Efterloens og pensionistklubben 18062021_001 41,3 KB DOCX Hent dokument
Kontakt