Nyheder
Hvordan er det lige med den nye FERIELOV

FERIELOVEN  2020 

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020.

Du har fortsat ret til 25 dages betalt ferie.
Feriebetalingen kan fortsat ske på 2 måder: ferie med løn og ferietillæg eller ferie med feriegodtgørelse.
Optjeningen er fortsat 2,08 feriedag pr. måned.

 

Med den nye ferielov ændres perioden, hvor lønmodtager optjener og afholder betalt ferie:
I den nuværende ferielov optjenes betalt ferie fra 1. januar til 31. december samme år, og ferien afholdes fra maj året efter og 12 mdr. frem.
I den nye ferielov optjenes betalt ferie fra 1. september til 31. august året efter, og ferien afholdes løbende fra 1. september til 31. august året efter + 4 måneder frem.

Den nye ferielov indfases i en overgangsperiode fra 1. september 2019 til 31. august 2020:
Optjent ferie i 2018 kan afholdes fra maj 2019 til maj 2020. 
Optjent ferie fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 skal afholdes fra 1. maj 2020 til 30. september 2020.
Optjent ferie fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses, og kommer først til udbetaling ved pensionering.
Fra 1. september 2020 optjenes og afholdes ferie sideløbende.

Nye pensionister kan komme til at vente i op til 2 år på deres feriepenge, idet feriepenge optjent i overgangsperioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses, og Fonden Lønmodtagernes Feriemidler først udbetaler fra 1. oktober 2021.

Hvis du gerne vil vide mere om den nye ferielov, kan du se en lille film HER

 

 

PLANLÆG SOMMERFERIEN 2020

Med overgangsperioden slutter den måde vi plejer at opspare ferie på. Det betyder, at man i 2019 kun har optjent ferie i året første 8 måneder (1. januar 2019 til 31. august 2019).

Så mens man plejer at optjene 25 feriedage på et helt år, har man i overgangperioden kun optjent 16,64 dage (2,08 x 8 mdr.). De dage kan man på sædvanlig vis afholde i ferieåret efter optjeningsåret fra 1. maj 2020 til 30. september 2020.

Hvis man ønsker at holde mere ferie end 16,64 dage, er man nødt til at overføre dage fra det ferieår, der slutter den 30. april 2020. Det aftaler man med sin arbejdsgiver. Har man en overenskomst med ret til feriefridage, kan man også bruge disse.

  

FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation har lavet en infoside.
Klik "Nu begynder overgangen til den nye ferielov"

 

Kontakt