Aktiviteter
3F Østfyn Generalforsamling 2021 med dagsorden Mandag den 28. juni 2021

Coronapas skal fremvises ved adgang.

Menu kl. 18:00

Kalveschnitzel og kammeratligt samvær

Husk tilmelding til spisning senest den: 18. juni 2021 kl. 12:00

Generalforsamlingen starter kl. 19:00

Sted:

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

 

Dagsorden:

1. Valg af 2 dirigenter

2. Valg af 5 stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning

4. Regnskab 2020

5. Indkomne forslag
(Skal være afdelingen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen)

6. Valg

a. Valg af næstformand for 2 år Andreas Jensen

b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og personlige suppleanter for 2 år (brancherelateret)

Industrigruppen
Søren Soltau
Supp. Frank Brønk

Transportgruppen
Ingrid Andrup
Supp. Vakant


PSHR
Flemming Egholm Rasmussen
Supp. Jesper Larsen


c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Henrik Jørgensen
Ingo Rasmussen
d. Valg af 1 bestyrelsessuppleanter for 2 år
Jimmy Lindholm
e. Valg af bilagskontrollør for 2 år
Jan Steen Hansen
f. Valg af bilagskontrollør suppleant for 2 år
Michael Storm

7. Eventuelt

 

 

Kontakt