Medlemsblade
3F Østfyn medlemsblad Medlemsbladet nr. 3 2020 Tonnys leder handler om, at det er det rette tidspunkt til at tænke i efteruddannelse. Du kan også læse om at: Få en faglært uddannelse til 110% dagpenge. Nyt fra socialrådgiveren om bl.a. Seniorpension og ekstraordinær forlængelse af dagpenge. Jubilarer i 3F Østfyn. Nyt om udlærte og en AMR samt indefrosne feriepenge.

Kontakt