3F og EU
Et EU der er fair for alle EU og det indre marked har bidraget til mere end en halv million danske arbejdspladser, større velstand og fred i hele Europa.

Men samtidigt har EU også skabt en række udfordringer for lønmodtagerne, ikke mindst med social dumping, hvor den frie bevægelighed desværre ofte resulterer i pres på løn- og arbejdsvilkår på danske byggepladser, på landevejene, i service-, hotel- og restaurationsbranchen, i landbrug og gartnerier, m.m.

3F arbejder aktivt for et fair EU og har derfor i 2018 - som den eneste danske fagforening - åbnet et kontor i Bruxelles. For vi vil have indflydelse, når EU gennemfører initiativer, der har direkte betydning for 3F’erne.

EU-kontoret har til formål at styrke den opsøgende interessevaretagelse i alle faser af EU-lovgivning og sikre indflydelse på de mange EU-initiativer, som påvirker 3F’ernes hverdag.

3F arbejder for et EU, som er:

  • Fair for lønmodtagerne: EU skal bekæmpe social dumping og sikre ordentlige jobs og arbejdsvilkår.
  • Fair for den danske arbejdsmarkedsmodel: EU skal tage hensyn til den danske aftalemodel og vores velfærdssystem.
  • Fair for fællesskabet: EU skal styrke kampen mod skattely, skattesvindel og fattigdom.

3F har stillet 31 forslag til et EU for lønmodtagere, som vi arbejder for at gennemføre. 

Det er afgørende, at vi får styrket europæisk lovgivning og håndhævelse, der sikrer lønmodtagere ordentlige løn- og arbejdsvilkår i respekt for vores danske overenskomstsystem.

Læs 3F's forslag til et EU for lønmodtagere 31 forslag til lønmodtagernes EU 1,99 MB Hent dokument Europæisk Socialsikringsnummer (Dansk) 3,40 MB Hent dokument A European Social Security Number (English) 3,35 MB Hent dokument 31 proposals (UK) 2,37 MB Hent dokument Fakta 3F's Bruxelles-kontor

3F’s EU-kontor sørger for, at 3F er synlige i EU og opnår indflydelse på mærkesager, der påvirker medlemmernes hverdag. Kontoret har løbende kontakt med nøglepersoner i Bruxelles og arbejder i tæt koordination med Fagbevægelsens Hovedorganisation i både København og Bruxelles. 3F’s EU-kontor holder derudover øje med den seneste udvikling i EU og sørger for, at grupperne og Formandssekretariatet er informeret om nye tiltag, så organisationen hurtigt kan reagere herpå.

Arbejdsdelingen i 3F i det daglige EU-arbejde

I 3F varetager de seks grupper de sektorspecifikke EU-sager, mens 3F’s EU-chef og 3F’s EU-kontor i Bruxelles koordinerer de tværgående sager, der berører flere af grupperne. Grupperne sidder repræsenteret i en række europæiske sektororganisationer, der indgår i den Europæiske Faglige Sammenslutning (EFS).

Læs mere

Peter Kaae Holm, peter.holm@3f.dk, +45 23 21 08 44
EU-politisk ansvarlig og formand for den grønne gruppe

Nadja Abelgren Olsennadja.olsen@3f.dk, +45 60 25 34 72
EU-chef i 3F 

Simon Redder Momsen, simon.redder@3f.dk, +45 22 20 08 29/+32 (0) 474 98 15 78
Sekretariatsleder, 3F’s EU-kontor 

Nadia Deis, nadia.deis@3f.dk, +32 (0) 474 98 15 79
Konsulent, 3F’s EU-kontor 

Christina Larsenchristina.larsen@3f.dk, +32 (0) 473 13 34 69
Praktikant, 3F’s EU-kontor

3F sponsorerer Altingets EU-podcast, ”Parlamentet”, som du kan finde her eller i din foretrukne podcast-app.

Læs mere om EU-Kommissionen
Læs mere om Europa-Parlamentet
Læs mere om den Europæiske fagbevægelse på EFS hjemmeside
Nedenfor finder du links til de enkelte brancheorganisationer, som 3F er medlem af.
EFBWW (European Federation of Building and Woodworkers)
EFFAT (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions)
IndustriAll (European Federation for Industry and Manufacturing workers)
EPSU (European Federation of Public Service Unions)
ETF (European Transport Workers’ Federation)
UNI-EUROPA (European trade union federation for services and communication)
3F's EU nyhedsbrev 3F’s EU-nyhedsbrev udkommer kvartalsvis.
Tilmeld dig EU's nyhedsbrev her
EU nyhedsbrev marts 2021 4,56 MB PDF Hent nyhedsbrevet EU nyhedsbrev oktober 2020 1,70 MB PDF Hent nyhedsbrevet EU nyhedsbrev juni 2020 2,73 MB PDF Hent nyhedsbrevet EU nyhedsbrev marts 2020 1,62 MB PDF Hent nyhedsbrevet EU nyhedsbrev december 2019 478 KB PDF Hent nyhedsbrevet EU nyhedsbrev juli 2019 395 KB PDF Hent nyhedsbrevet EU april nyhedsbrev 2019 230 KB PDF Hent nyhedsbrevet Læs mere Faktaark om mindsteløn 463 KB PDF Hent dokument Fact sheet minimum wages 905 KB PDF Hent dokument
Kontakt