3F i verden og verden i 3F

Hvorfor arbejder vi internationalt?

Verden over bliver arbejderes grundlæggende rettigheder krænket eller ignoreret. I mange lande betyder det ofte elendige arbejdsforhold. Det er uacceptabelt, at mennesker i fattige lande slider sig selv op uden overenskomster, sikkerhed eller rettigheder.

Samtidig bliver 3F’s medlemmer mere og mere internationale. Vi er led i internationale værdikæder, vi er medarbejdere i internationale virksomheder eller har kolleger fra andre lande. Vi påvirkes af globaliseringen.

Derfor støtter 3F fagforeninger og fagforbund verden over i de brancher, som vi selv organiserer. Det vil sige industri, byggeri, transport, offentlig og privat service, herunder hotel og restauration, samt landbruget.

Målet for 3F’s internationale arbejde er at sikre et bæredygtigt arbejdsmarked, hvor arbejdsforholdene er i orden, og arbejdstageres faglige rettigheder respekteres, uanset om arbejdspladsen er en bananplantage i Nicaragua eller en tøjfabrik i Bangladesh. Derfor arbejder vi for organisering af fattige arbejdere, styrkelse af fagbevægelsen og faglig uddannelse på baggrund af solidaritet med arbejdere verden over.

Solidaritet over grænser

Solidaritet over grænser er en del af 3F’s DNA. Der går en lige linje fra aarhusianske havnearbejderes sympatistrejke med deres kammerater i Hamborg i 1897 til Havnearbejdernes Landsklubs nutidige støtte til arbejdere på havne i Latinamerika.

Under den store lockout, der ledte til Septemberforliget i 1899, modtog danske arbejdsmænd strejkemidler fra fagforbund i Norden, Europa, Afrika og USA. I dag er det os, der kan hjælpe over landegrænser, når arbejdsgiverne forsøger at gennemtrumfe deres vilje.

Danske virksomheder har også et ansvar

3F arbejder for, at virksomheder overalt i verden respekterer menneskerettighederne og leve op til internationale principper om samfundsansvar og etisk handel.

Ikke mindst danske virksomheder, der flytter produktionen til udviklingslandene, har et ansvar for at respektere de samme arbejdstagerrettigheder ude som hjemme.

Det gør vi gennem oplysning, dialog med virksomheder og træning af vores søsterorganisationer, der repræsenterer de arbejdere, som er de første led i de internationale værdikæder.

Vi arbejder også for at give danske tillidsrepræsentanter redskaber til at gå i dialog med virksomhederne om deres sociale ansvar (CSR). Dette sker som led i 3F’s oplysnings- og uddannelsesarbejde.

Læs mere om vores arbejde på 3F Internationals hjemmeside.

 

Meld dig ind i dag og bliv sikret i Danmarks stærkeste fagforening og A-kasse

Bliv medlem

Relaterede artikler