3F i verden og verden i 3F

Hvorfor arbejder vi internationalt?

Verden over bliver arbejderes grundlæggende rettigheder krænket eller ignoreret. I mange lande betyder det ofte elendige arbejdsforhold. Det er uacceptabelt, at mennesker i fattige lande slider sig selv op uden overenskomster, sikkerhed eller rettigheder.

Derfor støtter 3F fagforeninger og fagforbund i de brancher, som vi selv organiserer, dvs. industri, byggeri, transport, offentlig og privat service, herunder hotel og restauration, samt landbruget.

Stadig flere medlemmer af 3F i Danmark arbejder direkte eller indirekte for internationale koncerner eller med et vidt forgrenet internationalt net af leverandører og markeder. Det øger interessen for internationale forhold, som bl.a. påvirker beskæftigelsen.

Målet for 3F’s internationale arbejde er at sikre et bæredygtigt arbejdsmarked, hvor arbejdstageres faglige rettigheder respekteres, uanset om arbejdspladsen er en bananplantage i Nicaragua eller en tøjfabrik i Bangladesh. Derfor arbejder vi for organisering af fattige arbejdere, styrkelse af fagbevægelsen og faglig uddannelse på baggrund af solidaritet med arbejdere verden over.

Helt konkret tilbyder 3F rådgivning om:

  • Organisering og organisationsudvikling
  • Uddannelse i fagforeningsarbejde
  • Overenskomstforhandling, arbejdsmiljø og erhvervsuddannelse
  • Ligestilling og kvinders ret til lige muligheder
  • Hvordan grundlæggende rettigheder forsvares, fremmes og sikres også for de løst eller uformelt ansatte arbejdere
  • Regional koordinering og erfaringsudveksling

Hvordan arbejder vi internationalt?

Vi støtter etablerede fagforeninger rådgivningsmæssigt, metodisk og økonomisk, så de bedre kan skaffe medlemmer og varetage medlemmernes interesser.

Gennem midler fra DANIDA koordinerer udsendte 3F medarbejdere den undervisning, rådgivning og erfaringsudveksling, som foregår ude i verden.

Samtidig arbejder 3F stærkt på at påvirke EU’s rolle i forhold til arbejdsmarkedet og bidrage til at sikre faglige rettigheder globalt. 

Læs mere om vores arbejde på 3F Internationals hjemmeside.

 

Meld dig ind i dag og bliv sikret i Danmarks stærkeste fagforening og A-kasse

Bliv medlem Ring mig op

Relaterede artikler