Internationalt
Et EU der er fair for alle EU og det indre marked har bidraget til mere end en halv million danske arbejdspladser, større velstand og fred i hele Europa.

Men samtidigt har EU også skabt en række udfordringer for lønmodtagerne, ikke mindst med social dumping, hvor den frie bevægelighed desværre ofte resulterer i pres på løn- og arbejdsvilkår på danske byggepladser, på landevejene, i service-, hotel- og restaurationsbranchen, i landbrug og gartnerier, m.m.

3F arbejder aktivt for et fair EU og har derfor i 2018 - som den eneste danske fagforening - åbnet et kontor i Bruxelles. For vi vil have indflydelse, når EU gennemfører initiativer, der har direkte betydning for 3F’erne.

EU-kontoret har til formål at styrke den opsøgende interessevaretagelse i alle faser af EU-lovgivning og sikre indflydelse på de mange EU-initiativer, som påvirker 3F’ernes hverdag.

3F arbejder for et EU, som er:

  • Fair for lønmodtagerne: EU skal bekæmpe social dumping og sikre ordentlige jobs og arbejdsvilkår.
  • Fair for den danske arbejdsmarkedsmodel: EU skal tage hensyn til den danske aftalemodel og vores velfærdssystem.
  • Fair for fællesskabet: EU skal styrke kampen mod skattely, skattesvindel og fattigdom.

3F har stillet 50 forslag til et EU for lønmodtagere, som vi arbejder for at gennemføre. 

Det er afgørende, at vi får styrket europæisk lovgivning og håndhævelse, der sikrer lønmodtagere ordentlige løn- og arbejdsvilkår i respekt for vores danske overenskomstsystem.

Læs 3F's forslag til et EU for lønmodtagere 50 forslag til et mere fair EU 8,05 MB Hent dokument 50 Proposals for a Fair EU 8,03 MB Hent dokument Fakta 3F's EU-kontor

3F’s EU-kontor sørger for, at 3F er synlige i EU og opnår indflydelse på mærkesager, der påvirker medlemmernes hverdag. Kontoret har løbende kontakt med nøglepersoner i Bruxelles og arbejder i tæt koordination med Fagbevægelsens Hovedorganisation i både København og Bruxelles. 3F’s EU-kontor holder derudover øje med den seneste udvikling i EU og sørger for, at grupperne og Formandssekretariatet er informeret om nye tiltag, så organisationen hurtigt kan reagere herpå.

Arbejdsdelingen i 3F i det daglige EU-arbejde

I 3F varetager de seks grupper de sektorspecifikke EU-sager, mens 3F’s EU-chef og 3F’s EU-kontor i Bruxelles koordinerer de tværgående sager, der berører flere af grupperne. Grupperne sidder repræsenteret i en række europæiske sektororganisationer, der indgår i den Europæiske Faglige Sammenslutning (EFS).

Læs mere

Peter Kaae Holm, peter.holm@3f.dk, +45 23 21 08 44
EU-politisk ansvarlig og formand for den grønne gruppe

Nadja Abelgren Olsennadja.olsen@3f.dk, +45 60 25 34 72
EU-chef i 3F 

Elisabeth Tosti Nielsen, elisabeth.tosti@3f.dk, +45 27 20 22 35/+32 (0) 472 19 16 91
Seniorkonsulent, 3F's EU-kontor

Nadia Deis, nadia.deis@3f.dk, +32 (0) 474 98 15 79
Seniorkonsulent, 3F’s EU-kontor 

Caroline Amalie Hertel, caroline.hertel@3f.dk, +32 471 69 03 24
Konsulent/barselsvikar, 3F's EU-kontor

Andreas Søgaard, andreas.sogaard@3f.dk, +32 (0) 473 13 34 69
Praktikant, 3F’s EU-kontor

Læs mere om den Europæiske fagbevægelse på EFS hjemmeside
EFBWW (European Federation of Building and Woodworkers)
EFFAT (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions)
IndustriAll (European Federation for Industry and Manufacturing workers)
EPSU (European Federation of Public Service Unions)
ETF (European Transport Workers’ Federation)
UNI-EUROPA (European trade union federation for services and communication)
3F's EU nyhedsbrev

3F’s EU-nyhedsbrev udkommer kvartalsvis.

Du kan også holde dig opdateret ved at lytte til Altingets EU-podcast, som 3F sponsorerer.

Lyt til Altingets EU-podcast her eller i din foretrukne podcast-app
Tilmeld dig EU's nyhedsbrev her
EU nyhedsbrev forår 2023 6,35 MB PDF Hent nyhedsbrevet EU nyhedsbrev efterår 2022 1,90 MB PDF Hent nyhedsbrevet EU nyhedsbrev juni 2022 4,89 MB PDF Hent nyhedsbrevet EU nyhedsbrev april 2022 2,24 MB PDF Hent nyhedsbrevet EU nyhedsbrev december 2021 2,56 MB PDF Hent nyhedsbrevet EU nyhedsbrev oktober 2021 3,06 MB PDF Hent nyhedsbrevet EU nyhedsbrev juni 2021 1,64 MB PDF Hent nyhedsbrevet EU nyhedsbrev marts 2021 4,56 MB PDF Hent nyhedsbrevet EU nyhedsbrev oktober 2020 1,70 MB PDF Hent nyhedsbrevet EU nyhedsbrev juni 2020 2,73 MB PDF Hent nyhedsbrevet EU nyhedsbrev marts 2020 1,62 MB PDF Hent nyhedsbrevet EU nyhedsbrev december 2019 478 KB PDF Hent nyhedsbrevet EU nyhedsbrev juli 2019 395 KB PDF Hent nyhedsbrevet EU april nyhedsbrev 2019 230 KB PDF Hent nyhedsbrevet Læs mere Europæisk mindsteløn. Hvad handler det om? 266 KB PDF Hent dokument Fact sheet minimum wages 905 KB PDF Hent dokument Fair arbejdsvilkår for platformsarbejde 44,5 KB PDF Hent dokument Fact sheet on platform work 53,8 KB PDF Hent dokument Europæisk Socialsikringsnummer (Dansk) 3,40 MB PDF Hent dokument A European Social Security Number (English) 3,35 MB PDF Hent dokument

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt