Ledige stillinger

Socialrådgiver


Titel:
Socialrådgiver
Afdeling:
3F - Kastrup
Ansøgningsfrist:
Søg stillingen

Opgaver for medlemmer i forhold til arbejdsskader, sygdom, barsel, fleksjob, pension, kontanthjælp mv. Både i konkret rådgivning og sagsbehandling, møder med kommuner, virksomheder m.fl., men også ved oplæg og anden kommunikation. Der vil desuden være nogle sager for den lokale afdeling af Dansk Metal (afdeling 16), som også bor i huset.

Tæt samarbejde med medlemmer, jobcentre, virksomheder, tillidsvalgte, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring m.fl. samt 3F Kastrups øvrige medarbejdere, hvoraf én arbejder med tilsvarende opgaver og én arbejder med arbejdsmiljø generelt. Du vil få indflydelse på eget arbejde, og vi er åbne for nye input.

Vi søger en kollega, der:
  • Har en stærk socialfaglig profil og kender de relevante lovområder
  • Har forståelse for medlemmerne, deres meget forskellige jobtyper og de skader, det kan medføre
  • Trives med tæt kontakt til medlemmerne, har forståelse for mennesker i svære situationer, og kan hjælpe dem bedst muligt videre
  • Kan agere i velfærdssystemet, også når det ikke er optimalt og finder veje i det, der er muligt
  • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og bruge relevante IT-systemer
Om os:

Vi tilbyder et spændende og vigtigt arbejde med gode kolleger. Både på samme område og i det hele taget.

Stillingen er på 37 timer pr. uge med fleksibilitetsmuligheder.

Løn og pensionsforhold mm. efter lokal overenskomst samt kantineordning og meget andet godt.

Tiltrædelse 1. november eller tidligere.

Ansøgning Spørgsmål og yderligere oplysninger hos formand Henrik Bay-Clausen på tlf. 21 49 10 57.

Ansøgning sendes pr. mail til: kastrup.ansogning@3f.dk

Ansøgningsfrist den 20. september. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 38. Alle ansøgninger behandles fortroligt.
3F Kastrup 3F-Kastrup er en blandet afdeling. Vi overenskomstdækker virksomheder, der ligger i Tårnby og Dragør kommuner, med lufthavnen som den største arbejdsplads, samt renovationsområdet i København/Frederiksberg m.m. Vi er knap 4.500 erhvervsaktive medlemmer og en masse dejlige seniorer. Vi er 24 valgte/an­satte i et levende og åbent fagforeningshus, tæt på medlemmer, Tillidsvalgte og arbejdspladser. For tiden er mange medlemmer berørt af fyringer, opsagte lokalaftaler og usikre vilkår. Se mere om os på www.3fkastrup.dk og facebook.dk/3fkastrup Søg stillingen
Kontakt