Klag til 3F
Klag til 3F Klag til 3F - for ansatte i 3F, der er medlemmer af 3F

Er du ansat og medlem i 3F finder du ansøgningsskema og vejledning til advokathjælp.

Advokathjælpordningen omfatter ansatte 3F’ere i afdelingerne og forbundet, som har behov for uvildig rådgivning og advokatbistand i tilfælde af en ansættelsesretlig tvist med afdelingens eller forbundets ledelse. Medlemmer, der er ansat i en fælles a-kasse, ligestilles med medlemmer, der er ansat i en 3F-afdeling.

Advokathjælpordningen er et supplement til 3F’s klageråd.

Ansatte 3F’ere kan få behandlet sager, der er omfattet af advokathjælpordningen, af Klagerådet og Mæglingsmanden.

Læs mere Ansøgning til 3F's advokathjælpordning 10,5 MB RTF Hent dokumenter Vejledning om 3F's advokathjælpordning 1,90 MB RTF Hent dokumenter Vejledning om 3F's klageråd 82,3 KB PDF Hent dokumenter

Kontakt