Nowa reforma zasiłku dla bezrobotnych- przegląd

Nowa reforma zasiłku dla bezrobotnych- przegląd (Ny dagpengereform - Overblik)   Poniżej przedstawiamy informacje na temat reformy zasiłku dla bezrobotnych.

Wypracowanie świadczenia

Okres wymagany do nabycia prawa do pobrania zasiłku dla bezrobotnych

W celu otrzymania świadczenia od dnia 1 lipca 2017 należy spełniać nowe wymogi dotyczące zatrudnienia. Wyliczone są one w koronach: Przez okres 3 lat należy wypracować kwotę 228.348 koron (2018 r.). Najwyższa kwota co miesięczna może wynosić 19.029 koron (2018 r.) by spełnić powyższy wymóg. Dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym kryterium dochodowe jest niższe.

Tylko praca niesubwencjonowana wypracowuje prawo do zasiłku. Oznacza to, że praca subwencjonowana nie liczy się do kryterium.

Stawka zasiłku zapomogowego

Kasa zapomogowa (A-kasse) wylicza stawkę zasiłku na podstawie najlepszych dochodów z 12 miesięcy przez okres ostatnich 2 lat.

Kwota zasiłku będzie wyliczana tylko w sytuacji, gdy rozpoczyna Pan/Pani nowy okres zasiłkowania.

Od 1 lipca 2017 wprowadzono stawkę miesięczną – stałą kwotę – niezależnie, czy jest mowa o długim lub krótkim miesiącu. Stawka wynosi 18.633 koron miesięcznie dla osoby zatrudnionej na pełen etat, jest to stawka maks.

Wypłata na konto

Od 1 lipca 2017 zasiłek będzie wypłacany na konto za jeden miesiąc z góry, niezależnie od długości miesiąca. Karta zasiłku musi zostać przesłana ok. 1 tygodnia przed 1 dniem następującego miesiąca. Musicie Państwo samodzielnie wywnioskować, czy wypracujecie Państwo godziny rozliczeniowe- lub też nie- w ostatnim tygodniu miesiąca. Na jego podstawie zostanie wypłacona kwota zasiłku.

Po zakończeniu miesiąca, pracodawcy zgłaszają ewentualne wynagrodzenie do rejestru dochodów. Następnie rejestr jest porównywany z kartami zasiłku. Jeśli otrzymał Pan/Pani zbyt wysoką lub zbyt niską kwotę, zostanie ona wyrównana w okresie następnych 3 miesięcy. Może np. zdarzyć się, że nieoczekiwanie otrzyma Pan/Pani pracę w ostatnie dni miesiąca.

Korzystanie z zasiłku w godzinach

Wprowadzono także nowy przepis, że może Pan/Pani w przyszłości wykorzystać tylko tę liczbę godzin okresu zasiłkowania, za które otrzymał Pan/Pani zasiłek. Do dnia 1 lipca 2017 wykorzystanie było liczone w pełnych tygodniach- tak że mógł Pan/Pani wykorzystać cały tydzień zasiłku, pomimo faktu, że otrzymywał Pan/Pani zasiłek tylko raz w tygodniu.

Dzień bez wynagrodzenia

Dzień bez wynagrodzenia ma miejsce co 4 miesiąc. Oznacza to, że za każdym razem, gdy Pan/Pani byli bezrobotni w okresie 4 miesięcy, jeden dzień jest odejmowany od kwoty zasiłku Jeśli Pan/Pani był bezrobotny od lipca, pierwszy dzień bez wynagrodzenia będzie miał miejsce w miesiącu październiku.

Może Pan/Pani uniknąć dni bez wynagrodzenia, jeśli w przeciągu 4 miesięcy pracował Pan/Pani dłużej niż 148 godzin (odpowiada 20 dniom).

Nadwyższa godzin nie będzie rozliczana

Obecnie potrącana jest ta liczba godzin w kwocie zasiłku, jeśli otrzymał Pan/Pani wynagrodzenie za więcej niż 37 godzin tygodniowo, przed utratą pracy. Nazywane są one „nadwyżką godzin”. Od lipca 2017 znoszone zostają nadwyżki godzin, od tego momentu nie będzie ona rozliczania w następnym miesiącu, jeśli wypracował Pan/Pani nadgodziny w poprzedzającym miesiącu 

Jednak nadgodziny wliczane są w ten miesiąc, w którym zalegają godziny- to znaczy, jeśli Pan/Pani wypracowali nadgodziny i otrzymują zasiłek w danym miesiącu.

Co najwyżej 2 dni G

Od dnia 1 lipca 2017 może Pan/Pani posiadać co najwyżej 2 dni G na maks. stawce zasiłku. Nie występują szczegółowe przepisy za krótkie okresy zatrudnienia. Dni G to dni, za które pracodawca płaci w przypadku zwolnienia i odesłania do domu.

Przedłużenie okresu zasiłkowania- teraz w godzinach

Od dnia 1 stycznia 2017 istniała możliwość wydłużenia okresu zasiłkowania do roku, w przypadku posiadania pracy za wynagrodzeniem.

Od dnia 1 lipca 2017 wydłużenie okresu nie będzie miało miejsca w tygodniach, lecz w godzinach. Oznacza to, że godzinna praca za wynagrodzenie wydłuża okres zasiłku o 2 godziny.

Ponowne wypracowanie zasiłku

Jeśli na Pana/Pani koncie zatrudnienia widnieją godziny, gdy okres zasiłku wygaśnie, ponieważ posiadał Pan/Pani pracę za wynagrodzenie w okresie zasiłkowania, wypracuje Pan/Pani prawo do okresu zasiłkowania po spełnieniu wymogu o pracy przez 1.924 godziny przez okres 3 lat.

W przypadku braku godzin na koncie zatrudnienia i po utracie prawa do zasiłku, może ponownie Pan/Pani zalogować się w systemie, w taki sam sposób jak za pierwszym razem wypracowania prawa do zasiłku. Oznacza to, że musi Pan/Pan wypracować kwotę 228.348 koron (rok 2018) przez okres 3 lat.

Ryzyko krótszego okresu zasiłkowania

Jeśli Pan/Pani był przez dłuższy czas bezrobotny, ponosi Pan ryzyko skrócenia okresu zasiłkowania o 1 miesiąc. Taka sytuacja ma miejsce, jeśli otrzymuje Pan/Pani zasiłek przez ostatnie 4 lata (łącznie 7.696 godzin) w okresie 8 lat (96 miesięcy).

Przepisy mają moc wsteczną. Oznacza to, że okres bezrobocia przed dniem 1 lipca 2017 r. jest liczony.

Czy jest Pan/Pani bezrobotny?

Powyższe punkty to tylko część przepisów, które wchodzą w życie od dnia 1 lipca 2017 r.

Jeśli jest Pan/Pani bezrobotny/-na i nie ma Pan/ani pewności, jakie znaczenie mają dla Pana/Pani przepisy, prosimy o kontakt z kasą zapomogową a-kasse.

Bank godzin w serwisie Mit3F

Od dnia 1 lipca 2017 r. w serwisie jobnet.dk można zapoznać się z informacjami, ile godzin zostało wykorzystanych i ile godzin widnieje na koncie zatrudnienia lub w „banku godzin” w kasie zapomogowej. 

Dokumenter
Ny dagpengereform - overblik 18 KB PDF
 

Zostań członkiem 3F. 3F to największy związek zawodowy w Danii. Nasze układy zbiorowe funkcjonują w większej liczbie zakładów pracy niż układy innych duńskich związków.

Zostań członkiem

Pozostałe strony