Skladka czlonkowska

Skladka czlonkowska (Kontingent)   Poniżej przedstawiamy wykaz podstawowych kategorii składek członkowskich związku 3F.

Cena obejmuje składkę oddziałową, która ustalana jest indywidualnie dla każdego oddziału. Dlatego też podana cena jest wartością przybliżoną.

Związek zawodowy

Pełny wymiar godzin: ok. 453 DKK miesięcznie

Po zapłaceniu podatku: ok. 323 DKK miesięcznie

Niepełny wymiar godzin, tj. poniżej 30 godzin tygodniowo: ok. 342 DKK miesięcznie

Po zapłaceniu podatku: ok. 247 DKK miesięcznie

+ ewentualne ubezpieczenie od wypadków w czasie wolnym od pracy w wysokości  40 DKK miesięcznie. Czytaj więcej.

Składka członkowska obejmuje zbiorowe ubezpieczenie na życie. Czytaj więcej.

Zostań naszym członkiem

Związek zawodowy i kasa ubezpieczeń na wypadek bezrobocia

Pełny wymiar godzin: ok. 950 DKK miesięcznie

Po zapłaceniu podatku: ok. 675 DKK miesięcznie

+ ewentualne ubezpieczenie od wypadków w czasie wolnym od pracy w wysokości  40 DKK miesięcznie.

Czytaj więcej.

+ ewentualna składka na wcześniejszą emeryturę w wysokości 502 DKK miesięcznie.

Czytaj więcej.

Niepełny wymiar godzin, tj. ok. 30 godzin tygodniowo: ok. 726 DKK miesięcznie

Po zapłaceniu podatku ok. 518 DKK miesięcznie

+ ewentualne ubezpieczenie od wypadków w czasie wolnym od pracy w cenie 40 DKK miesięcznie.

+ ewentualna składka na wcześniejszą emeryturę w wysokości 334 DKK miesięcznie

Składka obejmuje zbiorowe ubezpieczenie na życie

Kasa ubezpieczeń na wypadek bezrobocia

Pełny wymiar godzin: 501 DKK miesięcznie

Po zapłaceniu podatku: ok. 348 DKK miesięcznie

+ ewentualna składka na wcześniejszą emeryturę w wysokości 502 DKK miesięcznie

Niepełny wymiar godzin, tj. 30 godzin tygodniowo: ok. 384 DKK miesięcznie

Po zapłaceniu podatku: ok. 269 DKK miesięcznie

+ ewentualna składka na wcześniejszą emeryturę w wysokości 334 DKK miesięcznie

Zostań naszym członkiem.

Praktykant: związek zawodowy dający możliwość nieodpłatnego skorzystania z ubezpieczenia na wypadek bezrobocia

Praktykant: 65 DKK miesięcznie

Dorosły praktykant: 425 DKK miesięcznie (jeżeli otrzymujesz wynagrodzenie dorosłego praktykanta)

Podczas realizowania podstawy programowej pierwszego roku nauczania członkostwo w kasie ubezpieczeń na wypadek bezrobocia jest bezpłatne.

+ ewentualne ubezpieczenie od wypadków w czasie wolnym od pracy w wysokości 40 DKK miesięcznie.

Składka obejmuje zbiorowe ubezpieczenie na życie.

Zostań naszym członkiem - praktykant

Osoby pobierające naukę zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin 

Młodzież poniżej 18 roku życia: 33 DKK miesięcznie

Osoby w wieku ponad 18 lat pracujące maksymalnie 30 godz. tygodniowo:
71 DKK miesięcznie
+ ewentualne ubezpieczenie od wypadków w czasie wolnym od pracy w wysokości 40 DKK miesięcznie.

Składka obejmuje zbiorowe ubezpieczenie na życie.

Dowiedz się więcej o członkostwie dla osób pobierających naukę zatrudnionych
w niepełnym wymiarze godzin
.

Zostań naszym członkiem.

PRACA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH NAUKĘ ZATRUDNIONYCH W NIEPEŁNYM WYMIARZE GODZIN.

Dokumenter
Kontingent 2018 117 KB PDF
 

Zostań członkiem 3F. 3F to największy związek zawodowy w Danii. Nasze układy zbiorowe funkcjonują w większej liczbie zakładów pracy niż układy innych duńskich związków.

Zostań członkiem

Pozostałe strony