Zostań członkiem 3F. 3F to największy związek zawodowy w Danii. Nasze układy zbiorowe funkcjonują w większej liczbie zakładów pracy niż układy innych duńskich związków.

Zostań członkiem Zadzwoń do mnie

Innovationsminister Sophie Løhde har varslet bred lockout på statens område. Det betyder, at 120.000 ud af 180.000 statsansatte lockoutes fra 10. april. KL og Danske Regioner følger med og lockouter over 300.000 ansatte i kommuner og regioner. Praktiske spørgsmål og svar om strejke og lockout kan findes her.