Afdelingsgeneralforsamling

GENERALFORSAMLING på Restaurant Skovbakken, Østervangsvej 1, Randers.

Der er kaffe og rundstykker kl. 9.00

 

 

dagsorden 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen v/afdelingsformanden, senest 4 uger før generalforsamlingen. Afdelingsbestyrelsen opfordrer til at forslag er indsendt senest den 22. oktober af hensyn til den bedste behandling på generalforsamlingen.

streg

 

Indkomne forslag til afdelingens generalforsamling, søndag den 24. november 2019

Der er modtaget 4 forslag, som kort omhandler:

 

Ad. 1.

Ændringsforslag til vedtægternes § 10 + 11 – omhandlende afholdelse af generalforsamling

Forslaget er stillet af afdelingsbestyrelsen

 

Ad. 2  

Forretningsorden til generalforsamling udgår af vedtægterne, og vil i stedet blive sat til godkendelse ved starten af hver generalforsamling

Forslaget er stillet af afdelingsbestyrelsen

 

Ad. 3

Forslag om ændret gruppestruktur – primært omhandlende § 13 vedr. gruppestrukturen, afdelingsbestyrelsen og kongres

Forslaget er stillet af Byggegruppen & Transportgruppen

 

Ad. 4

Forslag om kommende ændring af gruppestruktur for Grafisk gruppe

Forslaget er stillet af Grafisk gruppe

 

Alle forslag vil på generalforsamlingen blive nærmere præsenteret og argumenteret for af forslagsstillerne

 

 

På vegne af 3F Randers

Ole Christensen, formand i 3F Randers

Jan Guldmann, næstformand i 3F Randers

 

Randers den 3. november 2019

 

 

Menu