Afdelingsgeneralforsamling

GENERALFORSAMLING på Restaurant Skovbakken, Østervangsvej 1, Randers.

Der er kaffe og rundstykker kl. 9.00

 

 

dagsorden 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen v/afdelingsformanden, senest 4 uger før generalforsamlingen. Afdelingsbestyrelsen opfordrer til at forslag er indsendt senest den 22. oktober af hensyn til den bedste behandling på generalforsamlingen.

 

Menu