Generalforsamling 2018

 

dagsorden

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen 

v/afdelingsformanden, senest 4 uger før generalforsamlingen.

Indkomne forslag vil kunne læses på afdelingens hjemmeside 3 uger før generalforsamlingen.

 

Menu