Sampension: Få mere ud af din pension (del 2)

Hvad er forskellen på en ratepension og en alderspension? Hvordan hænger afkast og omkostninger sammen? Og hvilken rolle har folkepensionen ved pensionering? Vi har skrevet 3 korte artikler, som skal gøre dig klogere på din pension og alle de udtryk der følger med.


Hvordan vokser pensionsopsparingen?

Størrelsen af og væksten i din pensionsopsparing afhænger generelt af tre elementer: Løbende indbetalinger, afkast og omkostninger. Dertil kommer eventuelle ekstra frivillige indbetalinger.

Løbende indbetalinger 
De løbende indbetalinger er de penge, som din arbejdsgiver hver måned indsætter på din pensionsordning. En mindre del af de penge beholder pensionsselskabet som betaling for dine forsikringsdækninger.

Afkast 
De penge, din arbejdsgiver indbetaler til din pensionsopsparing, bliver investeret af pensionsselskabet med henblik på at skabe et afkast, som øger værdien af din opsparing. Pensionsselskabet bestræber sig altid på at investere din opsparing på en måde, så risikoen for tab minimeres samtidig med, at der kan skabes et godt afkast. Derved supplerer pensionsselskabet de løbende indbetalinger med det afkast.

For at reducere risikoen for tab investeres der i forskellige aktiver, deriblandt aktier, obligationer, ejendomme og så videre. Afkastet kan blive både positivt og negativt, da det afhænger af kursudviklingen mv. på de værdier, der bliver investeret i.

Har du valgt den rigtige investeringsprofil? 
Som opsparer kan du vælge mellem tre investeringsprofiler: Høj risiko, moderat risiko og lav risiko. Den valgte risikoprofil fortæller hvor stor en del af din opsparing, du ønsker skal investeres i aktier. Jo højere risikoprofil, jo større andel af din opsparing vil blive placeret i aktier og alternativer. Investering i aktier har historisk givet høje afkast men har indimellem også medført lave eller negative afkast.

Du kan altid selv ændre din investeringsprofil ved selvbetjening på pensionskassens hjemmeside.

Fakta: Gennemsnitsrente  
Nogle pensionskasser forrenter medlemmernes pensionsopsparinger efter et gennemsnitsrente-princip. Det betyder, at afkastet af investeringerne – uanset om det er et godt eller dårligt år – udjævnes. På den måde får du en nogenlunde stabil depotrente, også kaldet kontorente, af opsparingen. Depotrenten fastsættes som udgangspunkt et år ad gangen.

Omkostninger 
Pensionsselskabet har mange omkostninger forbundet med at administrere kundernes pensionsordninger, udvikle selvbetjeningsløsninger og så videre. Effektiv drift kan minimere omkostningerne, og for kunderne kan det give op til 500.000 kr. mere på opsparingen, hvis der er lave omkostninger sammenlignet med selskaber med høje omkostninger. Særligt i perioder, hvor investeringsafkast ikke er så gode, er lave omkostninger med til at sikre at pensionsopsparingerne udvikler sig positivt. Sampension har med 0,5 pct. i årlige omkostninger (ÅOP) nogle af branchens laveste omkostninger.

Reducér omkostninger ved at samle dine pensioner  
Har du pensionsopsparinger i andre pensionsselskaber eller banker, anbefaler vi, at du samler dem i det pensionsselskab med de laveste omkostninger. Så betaler du kun omkostninger ét sted – det giver i sidste ende mere i opsparing til dig. Er pensionerne samlet, får du også et bedre overblik.

Ekstra indbetaling  
Det er vigtigt, du sikrer dig, at du får en indtægt som pensionist, som gør, at du kan udleve dine drømme. Det kan derfor være en god idé at indbetale mere til pension, hvis du føler, at din opsparing ikke vokser tilstrækkeligt i kraft af din pensionsordning. Kontakt dit pensionsselskab, hvis du gerne vil indbetale ekstra til din pensionsopsparing.

Overskydende skat  
Skal du have penge tilbage skat, er det en god idé at overveje at overføre dem til din pensionsopsparing.

Husk på, at du altid er velkommen til at kontakte dit pensionsselskab eller pensionskasse, hvis du har spørgsmål eller ønsker at foretage ændringer på din ordning og forsikringsdækninger.

Menu