Krav om en værdig reform

Det er fem år siden, at reformen om fleksjob, ressourceforløb og førtidspension trådte i kraft. 3F mener, at den kan og skal forbedres – vi foreslår en værdig reform, hvor vi holder hånden under mennesker.

I disse dage afgør politikerne på Christiansborg fremtiden for tusindvis af syge og nedslidte. Vores bud er: Afskaf indholdstomme ressourceforløb og giv førtidspension til dem, der virkelig har behov. 

Mange borgere oplever en decideret uværdig behandling og mistro, som er med til at gøre dem mere syge, og nogle oplever en social deroute. Alt dette er med til at undergrave folks oplevelse af det sikkerhedsnet, der skal gribe borgere i fald. 

3F vil sætte fokus på de mennesker, der kommer i klemme i systemet. På www.vaerdigreform.dk kan du læse nogle af deres historier. Og du kan påvirke politikerne ved at dele budskabet.

Vi står sammen med over 60 andre organisationer med vores konkrete forslag til en værdig reform af førtidspensions- og fleksjobreglerne, når folketingspolitikerne skal drøfte reformen igen. Læs vores seks ændringsforslag til reformen.

Menu