Nyheder
Medlemmerne i 3F Randers var delte ved afstemningen om OK 2020

Da forligsmanden den 15. april kunne offentliggøre de samlede stemmetal ved OK 2020 var der ingen tvivl – et meget stort flertal på hele 79.80 % af alle medlemmer i FH havde stemt ja, og dermed var alle overenskomster vedtaget og muligheden for konflikt var afblæst.

   Samlet set deltog 57.60 % af medlemmerne i afstemningen, og netop dette kunne godt undre, da mange havde forventet en betydelig lavere stemmeprocent. Dette med baggrund i hele situationen med Corona og de manglende muligheder for kampagner til fordel for et ja eller nej, samt de sædvanlige arbejdspladsbesøg var sat ud af kraft. Det var helt sikkert nej-siden, som blev mest ramt heraf, og man kan selv kun gætte på, om afstemningen i en tid uden Corona var blevet anderledes.

3F Randers var meget aktive i kampen for ikke at gennemføre en afstemning under disse meget specielle forhold – men også set i det lys, at en efterfølgende mulig konflikt ville være utopisk at gennemføre i hele Corona-krisen.

   Nu blev det som nævnt et samlet og klart ja – og opgaven bliver nu at sikre, at alle medlemmer får så meget ud af de opnåede resultater som overhovedet muligt. Denne opgave vil de faglige grupper fokusere meget på og vil gennem udsendelse af oplysninger samt gennemførelse af arbejdspladsbesøg og medlemsmøder sikre dette.

   Lokalt her i afdelingen var de 5 grupper delte i spørgsmålet om deres anbefaling af et ja eller nej til de indgåede forlig, og samlet set viste afstemningsresultatet også dette, da der var næsten dødt løb mellem ja og nej-stemmer. Transportgruppen og byggegruppen stemte samlet nej. De øvrige 3 grupper stemte ja.

 

Her bringes tallene fra 3F Randers samlet samt afdelingens 5 grupper: 

stemmetal randers 

 

  


Nedenfor vises ligeledes opgørelse over stemmetal i de 5 grupper i 3F på landsplan 

Her stemte alle 5 grupper ja. Det grønne område er nævnt særskilt, hvor de i 3F Randers indgår i byggegruppen.

Grafisk gruppe indgår på landsplan i Industrigruppen, men er en selvstændig gruppe her i 3F Randers.

stemmetal landsplan

 

Kontakt