Nyheder
Ny ferielov


Med virkning fra 1. maj 2020 vil alle lønmodtagere komme til at opleve en ændring ved afholdelse af ferie.Her vil du skulle bruge de 16,7 feriedage du har optjent fra den 1. januar – 30. august i år – og fra den 1. september næste år vil skulle bruge de feriedage du løbende optjener fra dette tidspunkt.

   Fra den 1. september 2020 vil vi nemlig optjene 2 dage pr. måned, og får ret til at afholde dem løbende efterhånden som vi optjener dem.

   Men hvad nu hvis man afholder 3 ugers sommerferie næste år (bruger 15 feriedage), og man gerne vil holde efterårsferie i oktober måned?

   Så har man kun 1,7 feriedag tilbage + 2 nye dage optjent i september næste år. Men så giver ferieloven mulighed for, at man låner pengene af sin arbejdsgiver – men vi har ikke i dag sådanne aftaler i vores overenskomster.

   Derfor vil indarbejdelse (implementering) af den nye ferielovs regler ske når vi skal forhandle overenskomst her til marts måned 2020.

   Når de er færdigforhandlet ved vi meget mere om de fremtidige regler og vi vil løbende informere alle om de nye regler.

Men indtil videre – og i hvert fald indtil den 1. maj 2020 – oplever du reelt ingen ændring.

 

Har du spørgsmål kan du altid kontakte din faglige gruppe i 3F Randers – og vi vil også afholde flere møder om den nye ferielov.

 

 

Kontakt