Nyt om OK18

– AFSTEMNING, EVENTUEL KONFLIKT og KONFLIKTSTØTTE

Lige nu er der fortsat gang i forhandlingerne om nye overenskomster på det offentlige område samt enkelte mindre private områder.
   Resultatet kendes derfor først på et senere tidspunkt, og vi skal opfordre alle omfattede medlemmer til løbende at holde sig orienteret gennem dagspressen og på afdelingens hjemmeside.
   Når et resultat kendes – og dermed uanset man er blevet enige om et resultat, eller man omfattes af et mæglingsforslag – skal der stemmes herom.

Dette sker på følgende måde:

Medlemmer modtager udelukkende elektronisk afstemningsmateriale i form af et personligt link (med valgkort, populærpjece og eventuelt anbefalingsbrev fra afdelingen) på mail og/eller mobil. Medlemmet har herfra direkte adgang til afstemningsmodulet.
  Medlemmer som ikke er registreret med mail eller mobil vil få tilsendt materialet med postomdeling.  
   Fra 3F Randers vil vi sørge for, at alle involverede medlemmer modtager nærmere information omkring afstemningen, og herunder din faglige gruppes anbefaling.
Du informeres også om eventuel mulighed for afstemning uden på arbejdspladsen.
   Såfremt afstemningen skulle ende i et nej kan man komme i konflikt, og hvis dette sker får alle medlemmer naturligvis al nødvendig information herom.
Der er godt 30.000 3F-medlemmer, der kan blive omfattet af en evt. konflikt.
    Forbundet yder konfliktstøtte til medlemmerne under en strejke, og derfor er det vigtigt, at man er medlem af fagforeningen. Dette har vi brugt meget tid på at orientere om ude på arbejdspladserne – bl.a. ved omdeling af en folder.
    Konfliktstøtten svarer til højeste dagpengesats ved arbejdsløshed.

Har du spørgsmål til forhandlingerne eller omkring en strejke kan du altid kontakte din faglige gruppe i 3F Randers og få svar.

Menu