Et flertal af 3F’s medlemmer stemte nej til OK17

I 3F Randers kunne 4166 medlemmer deltage i afstemningen og 2408 aktive medlemmer benyttede sig af denne ret.
   Det svarer til en samlet flot stemmeprocent på hele 57,8% og til sammenligning stemte kun 39% af medlemmerne i 2014.
   Så vi kan alle kun være fuldt ud tilfredse med vores medlemmers engagement i sine løn- og arbejdsforhold – men også en stor ros til de 6 grupper for at være aktive i hele afstemningen.

Til gengæld var medlemmerne generelt utilfredse med indholdet i de nye overenskomster. I 3F Randers stemte 731 medlemmer ja, men hele 1677 medlemmer stemte nej. Det svarer til, at kun 30,36% stemte ja og hele 69,64% nej, og gav dermed et signal til forhandlingsudvalgene om, at resultaterne ikke svarede til medlemmernes forventning.

Der var dog store forskelle på medlemmernes mening til resultaterne i de enkelte grupper.
    Medlemmerne i Transport og Byggegruppen var dybt utilfredse med resultatet af overenskomstforhandlingerne, og hele 91,50% af transportgruppens medlemmer samt 85% af byggegruppens medlemmer valgte at stemme nej.

Størst tilfredshed var der hos de grafiske medlemmer, hvor 75,65% stemte ja, efterfulgt af servicegruppens og industrigruppens medlemmer, som også begge stemte ja med henholdsvis 55% og 53%. 

Fremtidens opgave
Det siger selvfølgelig sig selv, at der nu ligger en stor opgave for de enkelte forhandlingsudvalg at evaluere på dette, og dermed sikre sig, at man ved de næste overenskomstforhandlinger kommer i bedre harmoni med sine medlemmer.

Ligeledes vil der være behov for en stor debat i fagbevægelsen omkring den måde man stemmer på – altså de aftalte sammenkædningsregler, hvor samtlige stemmer indgår, og områder, som stemmer nej alligevel omfattes af et samlet ja.

Modsat indeholder reglerne, at svage områder gennem netop reglerne omkring et samlet mæglingsforslag sikres et resultat, og ikke efterlades alene på bagperronen uden styrke til selv at kunne konflikte sig til noget bedre.

Uanset om man har stemt ja eller nej vil vi i 3F Randers glæde os over, at så mange af vores medlemmer var aktive og deltog i afstemningen – og dette billede er jo også det samme på landsplan.
    Det viser, at der er et godt håb for fremtiden med et stærkt forbund bestående af aktive medlemmer.

Og så må de enkelte grupper internt selv klare deres uenighed mellem medlemmer og forhandlingsudvalg.

Samtidig vil vi konstatere, at 3F’s berørte overenskomster nu er blevet forlænget frem til 2020, og vi skal alle arbejde for, at samtlige medlemmer får det optimale ud af overenskomsterne og dermed arbejde for, at de elementer som på de enkelte områder er blevet kritiseret (systematisk overarbejde, udvidelse af normal arbejdstiden, manglende værn mod social dumpning og muligt skifte fra normallønsoverenskomst til minimallønsoverenskomst) ikke kommer til at ramme vores medlemmer.

Samtidig skal vi sikre os, at alle medlemmer kommer til at nyde gavn af de forskellige opnåede fordele som bl.a.:
•    Fordobling af fritvalgskontoen
•    Forbedring på sygeløn og ved børns sygdom
•    Lærlingelønninger
•    TR-bestemmelser
•    Ret til børneomsorgsdage
•    Senioraftaler med ret til frihed
•    Forbedret mulighed for betalt uddannelse.

Det vil vi alle i 3F Randers aktivt arbejde for – og selvfølgelig i et tæt samarbejde med vores mange aktive medlemmer.

Har du spørgsmål til de forhold, som gælder på din arbejdsplads så kontakt blot din faglige gruppe.

-Det er også den enkelte faglige gruppe, som kan orientere om, hvornår de nye overenskomster vil være trykt og dermed tilgængelig for tillidsfolk og medlemmer.


Menu