Nyheder
Pia fik hjælp fra 3F Randers Uden socialrådgiveren i min fagforening var det aldrig gået

Pia fik hjælp fra 3F Randers

Tilknytning til jobcenteret, kan for nogle virke uoverskuelig og unødigt bureaukratisk, med mange faldgruber, hvor man i værste fald risikerer at stå uden forsørgelse eller på en lav ydelse.

Blandt andet kan sygedagpengelovens bestemmelser om forlængelse af retten til sygedagpenge betyde, at man i værste fald risikerer, at man efter 22 ugers sygedagpenge, havner i et Jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse, der er svarende til kontanthjælp.

Sygedagpenge har siden folketinget vedtog sygedagpengereformen i 2014 været en korttidsydelse, der i udgangspunktet kun kan udbetales i 22 uger. Dog er der mulighed for forlængelse, hvis en af forlængelsesbestemmelserne er opfyldt.

Pia Hyldgaard er et af de medlemmer, som har fået hjælp af afdelingens socialteam.

”Det er ikke bare sket én gang, men tre gange, at Randers kommune har forsøgt at lukke for mine sygedagpenge på et forkert grundlag. Alle gangene fik jeg mine sygedagpenge tilbage, men først efter af 3F’s socialrådgivere klagede over afgørelserne.”

 

3F klagede over afgørelser

Første gang, hvor Randers kommune forsøgte at lukke for Pia sygedagpenge, var i august 2021. Her mente Randers kommune ikke, at der var et forlængelsesgrundlag og at Pia Rømer derfor skulle i et Jobafklaringsforløb til ressourceforløbsydelse på kontakthjælpsniveau. 3F var uenige i denne afgørelse og klagede over den. Ankestyrelsen afgjorde efterfølgende, at hun var berettiget til at få forlænget hendes sygedagpenge, da Randers kommune skulle afklare hendes arbejdsevne jf. sygedagpengelo-vens §27 stk. 1 punkt 2.

Anden gang, hvor Pia fik lukket for sine sygedagpenge af Randers kommune var i marts 2023. Igen mente Randers kommune, at der ikke var et grundlag for forlængelse af hendes sygedagpenge og igen var 3F uenige i den afgørelse. Denne gang ændrede jobcenteret selv deres afgørelse, efter at de havde modtaget klagen fra 3F, og Pia fik sine sygedagpenge tilbage igen, hvor hun nu blev forlænget efter sygedagpengelovens § 27 stk. 1 punkt 4.

Tredje gang fik Pia besked om, at hendes sygedagpenge var ophørt i midten af maj, da hun var blevet raskmeldt. Også denne gang fik hun sine sygedagpenge tilbage, efter at kommunen meddelte, at de havde lavet en beklagelig fejl.

Brug din fagforening

”Det er jo umuligt for almindelige mennesker at finde ud af, hvad der er op og ned, når Jobcenteret træffer afgørelser.” fortæller Pia Hyldgaard. ”Man er nærmest prisgivet i et system, der er umulig at finde rundt i. Og når ens sagsbehandler på Jobcenteret siger, at sygedagpengene ikke kan forlænges, så tror man jo i udgangspunktet på, at det er rigtigt. Men min historie viser klart og tydeligt, at Jobcenteret sagtens kan lave fejl. Det har de gjort hele tre gange. Fejl, der i værste fald kunne betyde, at jeg ikke længere kunne blive boende i mit hus og betale mine regninger.”

Den økonomiske forskel i Pias tilfælde ville betyde, at hun skulle gå fra 19.700 kr. pr måned og ned til 11.900 pr. måned. En forskel, der for mange er ensbetydende med, at privatøkonomien får svært ved at hænge sammen.

Pia Hyldgaard har derfor en opfordring til alle 3Fer, der har en sag i Jobcenteret.

”Brug jeres fagforening! Der sidder mennesker, der kender loven og som kan hjælpe og vejlede om de muligheder, man som borger har.

I mit tilfælde har det betydet en kæmpe forskel. Både økonomisk, men også i forhold til en følelse af retfærdighed. Når man er syg, kan det være svært at have energien til at kæmpe mod systemet, når man føler, at noget ikke er korrekt. Men i 3F Randers, sidder der mennesker, som gerne vil hjælpe.”

I juni måned skal Pia's sag foran rehabiliteringsteamet, hvor det forventes, at hun tilkendes fleksjob.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt