Jan Guldmann – 25 års jubilæum som faglig valgt

Jan blev i sommeren 1993 valgt som kredssekretær i Grafisk Forbund, Århus Amt og valgtes i 1997 også som formand for alle 4.500 grafiske medlemmer.

 

Ved ophør af Grafisk Forbund i 1999 fortsatte Jan som afdelingsformand i den nystartede SID-Grafiske afdeling i Randers, og fortsatte herfra til 3F Randers, hvor han siden har været valgt som gruppeformand for den grafiske gruppe og samtidig er næstformand i 3F Randers.

 

På denne måde har Jan nu i 25 år været valgt til at varetage medlemmernes interesser. 

Vi håber at medlemmer og andre som i de mange år har arbejdet sammen med Jan vil møde frem og være med til at fejre ham på den store dag.

 3F Randers


Menu