Nyheder
Forhandlinger, afstemning og konfliktstøtte

Når du læser dette er forhandlerne fra 3F allerede godt i gang med drøftelser med arbejdsgiverne om indholdet i de mange nye overenskomster, som skal forhandles på plads på det private arbejdsmarked her i foråret.


 


Det omfatter nye overenskomster og dermed mange goder og forbedringer for langt de fleste af medlemmerne i 3F Randers.

   Alle faglige grupper – undtaget den offentlige gruppe – har overenskomster, som skal fornyes og forhandles og derfor har resultatet af forhandlingerne rigtig stor betydning for medlemmerne i 3F Randers. Nederst på siden kan du se og downloade status på overenskomstforhandlingerne...

   Kan parterne ikke selv blive enige kan forhandlingerne fortsætte under forligsmandens medvirken, og han kan udskyde afstemningen i 2 gange 14 dage.

 

Vi må dog forvente, at alle forhandlinger vil være afsluttet, og dermed vil afstemningen blandt alle medlemmer være i gang. Måske er afstemningen endda afsluttet.

   Vi har derfor på de kommende sider oplistet en mængde forhold omkring forløbet – og herunder forsøgt på forhånd at besvare en masse spørgsmål omkring såvel afstemningen samt mere specifikt mange af de spørgsmål vi ved vil opstå under en eventuel konflikt.

   Alt relevant stof vil naturligvis blive oplyst eller gentaget i næste afdelingsblad.

   Herudover skal vi opfordre alle medlemmer til løbende at følge med i dagspressen og på afdelingens hjemmeside og vores Facebook side, hvor vi opdaterer situationen. Du bedes derfor sikre, at oplysningerne på din side i ”Mit3F” er korrekte – ellers selv sørge for at rette dem. Ligeledes at læse de beskeder du modtager fra afdeling eller forbund på Mit3F.

   Du er altid velkommen til at kontakte afdelingen med spørgsmål til specielle situationer.

 

3F Randers vil forud for en eventuel konflikt kontakte alle vores tillidsfolk ude på arbejderne og give dem en  forhåndsinformation om de mange situationer og spørgsmål, der forventes at komme under en konflikt.

 

VIGTIGT - DELTAG I AFSTEMINGEN

3F Randers opfordrer naturligvis samtlige stemmeberettigede medlemmer til at benytte sig af sin demokratiske mulighed for, at deltage i udformningen af den overenskomst, man kommer til at arbejde efter de kommende år. Husk derfor at stemme.

   Afdelingens faglige vil komme rundt på mange arbejdspladser for at sikre en så høj stemmeprocent som muligt, ligsom tillidsfolk kan få adgang til at forestå afstemning ude på arbejdspladsen.

   Har du som tillidsrepræsentant spørgsmål hertil – så kontakt straks din faglige gruppe og hør nærmere.

 

Konfliktstøtte fra 3F

Kommer vi i konflikt, er det også vigtigt, at du kan modtage konfliktstøtte fra Forbundet.

   Betingelsen herfor er, at du i en periode forud herfor har været medlem af 3F – dette krav opfylder medlemmer, som modtager dette afdelingsblad.

   Men kender du en kollega, som ikke er medlem af 3F, må du meget gerne give ovennævnte oplysning videre, og derfor få kollegaen til straks at melde sin ind i 3F. Det vil sikre både kollegaen, samt stille alle ansatte stærkere i dagligdagen.

 

Der vil som nævnt komme yderligere information om alle forhold ved OK20 i næste afdelingsblad, som du modtager i april måned.

   Men indtil da – hold dig som nævnt løbende orienteret via pressen og afdelingens hjemmeside og Facebook.

Jan Guldmann, næstformand

 

Filer OK20 konflikt eller ej 466 KB PDF Hent dokument
Kontakt