Nyheder
STOP68 - Nej til højere pensionalder


STØT op om borgerforslag 
om sikring mod 
højere pensionsalderFolketinget pålægger regeringen at stoppe forhøjelserne af pensionsalderen, så den aldrig bliver højere end 68 år.

 

STOP 68 – Nej til højere pensionsalder

Levealderen stiger. Men vores kroppe kan ikke holde til at arbejde længere end i dag. I forvejen er en pensionsalder på 68 fra 2030 mere end rigeligt for mange af vores medlemmer.

   Derfor giver det ingen mening at hæve pensionsalderen i takt med levealderen.

   Desværre lægger regering og Folketing op til endnu en forhøjelse af pensionsalderen i løbet af 2020 – sandsynligvis i oktober. Det fremgår af det såkaldte ”velfærdsforlig” fra 2006.

   3F-afdelingerne Aabenraa, Aalborg, Aarhus, Transport, Logistik & Byg, Bygningsarbejderne Fyn, Esbjerg, Esbjerg Transport, Frederikshavn, Kolding, Midtvendsyssel, Randers og Ringkøbing-Skjern kræver, at politikerne stopper de automatiske forhøjelser af pensionsalderen. Vi siger STOP 68.

   Vi håber, at borgerforslaget får opbakning langt ud over vores egen medlemskreds, da nedslidningen rammer bredt på det danske arbejdsmar-

ked.

   I stedet må politikerne kigge på virkeligheden. Alt for mange slides allerede i dag op eller dør, inden de når pensionsalderen. For eksempel når hver fjerde murer aldrig at nyde alderdommen sammen med familien.

   Derfor skal der indføres et nyt pensionssystem, så alle danskere uanset job og uddannelse får mulighed for en værdig alderdom. Første skridt er at fastfryse pensionsalderen på 68 år. Vi har også ret til at leve livet – efter arbejdslivet. 

   Vi i 3F Randers anbefaler, at I får alle i jeres familie, venner og alle andre I kan få med, til at skrive under på borgerforslaget.

Skriv under her...

Ole Christensen, formand

 

 

Kontakt