Regler for unge under 18 år i restaurationsbranchen

Det er politiet, som udsteder spiritusbevilling til de restauranter, cafeer og alle andre steder, hvor man ønsker at kunne tilbyde sine gæster øl, vin eller spiritus.
Bevillingen udstedes personligt til ejeren, og blandt kravene er, at unge under 18 år ikke må hverken udskænke alkohol eller arbejde i lokalerne, hvor gæsterne nyder alkohol. Dette omfatter også afrydning af borde i de nævnte lokaler.
   Denne lovgivning har været gældende i mange år, og 3F har altid fundet den som værende god.
   Hvorfor – fordi den beskytter de unge mod at arbejde på steder, hvor der drikkes, ligesom loven er et værn til sikring af de voksnes arbejde.
   Altså de medlemmer, som skal leve af indtægten.

Vi har aldrig været imod, at de unge under 18 år ikke må tjene penge – det synes vi er en god idé.
   Men da lønnen kun er det halve af en voksenløn bakker vi også op bag regler, som sikrer imod en løndumping.
   Nu har regeringen lavet loven om, og dermed efterkommet et stort ønske fra mange arbejdsgivere, som jo hellere vil have en 16 – 17. årig til halv pris til at udføre arbejdet, fremfor en voksen til fuld løn.
Den nye lovgivning siger: På serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke, må personer under 18 år ikke være beskæftiget i serveringslokaler, garderober eller toiletter i åbningstiden.

Men med den undtagelse, at unge mellem 15 og 18 år, som ikke er omfattet af undervisningspligten, i tidsrummet fra kl. 6.00-22.00, må være beskæftiget med afrydning, opdækning, rengøringsarbejde, modtagelse af bestillinger eller servering af stærke drikke under opsyn af personer over 18 år på serveringssteder, hvis hovedformål er servering af mad, og hvor serveringen af stærke drikke sker i forbindelse hermed.

Det betyder på almindelig dansk, at der er åbnet op for, at unge som er gået ud af 9. klasse nu må deltage i arbejdet.

Bemærk dog følgende krav:
•    at man skal have forladt 9. klasse,
•    at arbejdet skal udføres under opsyn af personer over 18 år
•    at ændringen kun gælder serveringssteder, hvis hovedformål er servering af mad, og hvor serveringen af stærke drikke sker i forbindelse hermed.

Fra 3F’s side vil vi nøje følge udviklingen og bl.a. vil dette ske ved sommerens Jobpatrulje.


Jan Guldmann, næstformand

Menu