Fagforening

Som fagligt medlem vil vi hjælpe dig, hvis du bliver udsat for underbetaling, manglende feriepenge, manglende opsigelsesvarsel og lignende faglige problemer. Går din arbejdsgiver konkurs, ordner vi alt det praktiske omkring inddrivelse af dit tilgodehavende, løn og feriepenge. 

Overenskomst
I Danmark aftales løn- og arbejdsforhold direkte mellem de ansattes fagforening (3F) og arbejdsgiveren samt dennes organisation.

De ting, vi bliver enige om, kommer til at udgøre overenskomsten.

På de forskellige arbejdspladser findes forskellige overenskomster - kom ind i afdelingen og spørg, hvilken overenskomst der gælder for dig.

Indhold i overenskomsten
Fælles for alle overenskomster er, at de fortæller noget om: 

  • Arbejdstid
  • Løn
  • Overarbejde
  • Arbejdsmarkedspension
  • Sygdom
  • Søgne- helligdage
  • Ferie
  • Feriefridage

Menu