Nyheder
Jobcentre lukker midlertidigt ned - Går ikke ud over udbetalingen af ydelser


Kære alle. Vi skal stå samme og passe på hinanden. Regeringen har iværksat en række 
tiltag der skal hindre spredning af smitte af Corona-virus.Det får også konsekvenser for landets jobcentre, som lukker midlertidigt ned. Men det må ikke gå ud over folks ydelser, og derfor kører jobcentrene videre med et nødberedskab. Ingen skal være bekymrede for, at de ikke får udbetalt dagpenge eller kontanthjælp den kommende tid.

Nødberedskabet på vores jobcentre vil sikre, at borgere i Danmark fortsat kan søge om og modtage offentlige ydelser.

Den midlertidige lukning af betyder, at disse aktiviteter suspenderes:

· Alle igangværende aktiveringstilbud – der bliver heller ikke igangsat nye tilbud
· Samtaler i jobcentre
· Lediges forpligtigelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
· Jobcentre og a-kassers mulighed for at give sanktioner

Nødberedskabet sikrer, at disse aktiviteter fortsætter:

· Ledige kan fortsat modtage deres ydelse
· Borgere, der bliver ledige, kan tilmelde sige som nyledige via jobnet, telefonisk eller ved fysisk brev i jobcentret, så de fortsat er sikret et forsørgelsesgrundlag.
· Borgere kan henvende sig til jobcentret, og kan også afgive klager, men de normale frister, fx klagefrister, suspenderes.
· Jobcenteret kan tage imod og behandle anmeldelser af arbejdsfordeling.


Kontakt