Nyheder
Medlemmer med små pensioner vinder sag over SKATFremover bliver der igen åbnet for, at alle pensionister med små opsparinger kan få udbetalt deres pension som et engangsbeløb. I en årrække har SKAT krævet

en særlig høj afgift, hvis de små opsparinger fra selvbetalere skulle udbetales på én gang.Et betydeligt antal danskere med små pensionsopsparinger kan glæde sig over fornuftige skattevilkår, når opsparingen skal udbetales. En ny afgørelse fra Landsskatteretten betyder nemlig, at alle danskere med små pensioner fremover kan få udbetalt hele opsparingen på én gang til en beskatning på 40 procent.

 

Muligheden forsvandt ellers pludselig for nogle af opsparerne for fire år siden, hvor SKAT ændrede praksis. På det tidspunkt begyndte SKAT at opkræve en afgift på 60 procent, hvis de små pensioner skulle udbetales på én gang til medlemmer, der i en periode selv har stået for indbetalingen til deres pension.

 

Det ramte en række medlemmer, der f.eks. var blevet arbejdsløse eller syge i en periode, men ønskede at forsætte med at indbetale til pensionsordningen og dermed beholde deres forsikringsdækninger.

 

En sejr for opsparerne

I Industriens Pension, hvor mange 3F’ere har deres pensionsordning, var man dybt uenig i SKATs skærpede praksis. Derfor indbragte selskabet sagen for Landsskatteretten, der nu har givet Industriens Pension fuldt medhold.

 

Afgørelsen er en stor sejr for opsparere med små pensioner. Vi har opfattet det som dybt urimeligt, at en del af disse medlemmer, som i forvejen kan se frem til en relativt lille indtægt som pensionister, blev underlagt særligt strikse regler fra SKAT. Jeg er rigtig glad for, at vi har kørt sagen,” siger Mads Andersen, der er bestyrelsesformand i Industriens Pension og gruppeformand i Industrigruppen i 3F.

 

SKAT har valgt ikke at anke sagen til domstolene, og kendelsen i Landsskatteretten er dermed principiel og kan også få betydning for danskere med små opsparinger i andre pensionsselskaber.

Kontakt