Nyheder
Ny trepartsaftale - det betyder den for dig

Regeringen har netop vedtaget en aftale sammen med lønmodtagerne og arbejdsgiverne, som skal være med til at afværge massive massefyringer.Den nye aftale som om økonomisk hjælp til virksomhederne vil hjælpe en masse lønmodtagere til at beholde deres job.

Hvad går aftalen ud på?
I perioden hvor virksomheden er omfattet af aftalen om lønkompensation, skal virksomheden betale dig løn som sædvanlig. Virksomheden vil så få dækket dele
af lønudgifterne fra staten.

For fuldtidsansatte: Lønkompensationen vil udgøre 75 procent af de samlede lønudgifter til de omfattede medarbejderes løn. Dog maksimalt 23.000 kroner om måneden.
For timelønnede: Lønkompensationen kan udgøre 90 procent, men maksimalt 26.000 kroner per måned for en fuldtidsansat, der bliver omfattet af ordningen.

Gælder aftalen for alle lønmodtagere?
Aftalen gælder for virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser af mindst 30 procent af deres medarbejdere eller flere end 50 ansatte.

Kan jeg blive fyret, hvis jeg er omfattet af denne ordning?
Nej, det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager.

Skal jeg arbejde, hvis jeg er omfattet af denne ordning?
Nej, du må ikke arbejde, men skal hjemsendes i kompensationsperioden med fuld løn.

Hvilke krav stiller den nye aftale til mig?
Hvis du bliver omfattet af aftalen om lønkompensation på dit arbejde, skal du anvende fem ferie eller afspadseringsdage. I de dage får virksomheden ikke kompensation. Har du ikke opsparet ferie eller afspadsering, skal der holdes tjenstefri uden løn eller bruges dage fra det nye ferieår.

Hvorfor skal jeg bruge fem feriedage eller afspadseringsdage?
Lige nu står vi i en situation, som har kæmpe konsekvenser for vores samfund. Det betyder også, at alle må hjælpe til for, at flest mulige kommer igennem denne
periode på bedste vis. Men faktum er, at alle her vil lide tab. Staten giver tilskud for at virksomhederne ikke behøver at fyre medarbejdere, virksomhederne betaler en del af lønudgiften, og medarbejderne anvender så fem ferie eller afspadseringsdage.

Hvornår vil ordningen gælde fra?
Den midlertidige kompensationsordning vil gælde med tilbagevirkende kraft fra 9. marts til 9. juni 2020.

Hvad nu, hvis jeg har andre spørgsmål om aftalen?
I de kommende dage skal aftalen omsættes til lovgivning, og så kommer der flere detaljer frem. Vi vil løbende opdatere med svar på siden her, og du er altid velkommen til at kontakte afdelingen på 70 30 08 78.

Kontakt