TIB Seniorer

Til orientering så har TIB Seniorklub afholdt generalforsamling den 18.1.2018 hvor den nye bestyrelse blev valgt og der blev justeret i vedtægterne, så de er i overensstemmelse med de nye regler om automatisk medlemskab af seniorklubberne for pensionister, der samtidig er medlem af 3F Roskildeegnen.

Velkommen til Seniorklubben!

Seniorklubben TIB, Roskilde Amt havde sin stiftende generalforsamling den 20. marts 2001. Klubbens formål er, at styrke interessen for samvær og sammenhold mellem efterlønsmodtagere, folke- og førtidspensionister, som er tidligere medlemmer af fagforeningen Træ-Industri-Byg afd. 29 Roskilde Amt, samt nuværende medlemmer af 3F Roskildeegnen. Dette søges opnået ved afholdelse af selskabelige, kulturelle, sociale, faglige og politiske arrangementer.

 

Som beskrevet i klubbens vedtægter er klubben også åben for andre medlemmer, såsom ægtefælle, samlever og efterlønsmodtagere, folke- og førtidspensionister der ikke har eller ikke ønsker medlemskab af 3F. Kontingentet for disse medlemmer fastsættes hvert år på generalforsamlingen i januar og er i 2018 fastsat til 250 kr.

Der skal opgives fødselsdato og adresse af hensyn til bl.a. ansøgning om aktivitetstilskud fra kommunerne.

Bestyrelsen udarbejder halvårlige aktivitetsplaner som offentliggøres her på hjemmesiden og udsendes direkte på mail til de medlemmer der har afleveret mailadresse til klubbens formand eller kasserer.

Der betales normalt et gebyr for at deltage i arrangementerne, afhængig af hvilken omkostning der er og hvilke tilskud vi kan få til det enkelte arrangement til f.eks. transport, indgang, rundvisning og fortæring. Prisen tilmeldingsprocedure fremgår af aktivitetsprogrammet

Vi håber ovennævnte har vakt din interesse og du har lyst til deltage i vores fælles aktiviteter. Er det tilfældet, kan du kontakte formanden, kassereren eller en fra bestyrelsen, og få flere oplysninger om klubben.

Vedtægter, Liste over bestyrelsen og aktivitetsprogram er vedlagt på denne side.

 

Med kollegial hilsen

Bestyrelsen

Menu