Nyheder
3F's internationale solidaritetskonference

Smålandshavet slog dørene op til 3F's internationale solidaritetskonference, hvor tillidsfolk fra mange hjørner af landet valfartede til – samt kammerater fra verden omkring os.



Smålandshavet slog dørene op til 3Fs internationale solidaritets konference, hvor tillidsfolk fra mange hjørner af landet valfartede til – samt kammerater fra verden omkring os.

Det var ca 1½ år siden sidste konference og det var tiden at få overblik over de faglige kampe, og udveksle erfaringer.

Der var nok ikke mange som havde forestillet sig for 1½ år siden at der ville komme reportager fra Danmark om forfærdelige og skræmmende slaveforhold, men Padborg kom på verdenskortet.

"Motorvejens slaver" viser, at der i alle steder i verden findes folk, som er klar til at mishandle og misbruge andre mennesker i jagten på maksimalt profit.

Vi fik reportager, film, billeder, beretninger om sagen fra Padborg, som chokerede ikke blot i Danmark, men hele verden. Selv politikere fra begge side i folketinget fordømte sådanne forhold.

Chauffører hentet ind fra Filippinerne og Sri Lanka boede i usle forhold, blev diskrimineret, talt ned til og virkelig udnyttet på groveste vis.

Der var fundet et hul i reglerne, som blev udnyttet via Polen, og vær sikker på at grådige aktører sidder med lup og finkæmmer alle regler for netop at finde mulighed for at hente billigere og billigere arbejdskraft og sikre at de absolut ingen rettigheder har – og at en del af deres profit bruges til at smøre politikere med for at få lavet nye huller.

Sagen i Padborg omfattede blot omkring 200 chauffører, og det er kun spidsen af isbjerget på alle de arbejdstilladelser der er skaffet via Polen. Når vi har set deres forhold, kan man kun med gru tænke på hvordan resten behandles.

3 folketingsmedlemmer, Nick Hækkerup (S), Christian Juhl (EL) og Ulla Sandbæk (ALT) gav indblik i Danmarks udviklingspolitik både nu og det man håber på er muligt efter folketingsvalget.

Der er fokus på FNs verdensmål samt fagbevægelsens rolle bl.a. via det Arbejdsmarkedskonsortium som består af 3F, Ulandssekretariatet og DI.

Grupper fordelt på kontinenter gik dybere ned i det faglige arbejde og vi fik søndag beretninger fra grupperne om hvad der sker

rundt om i verden bl.a. hvordan havnearbejdere i Danmark havde hjulpet deres kammerater i Columbia på ATM terminal (Maersk terminal) og generelt ser vi hvor vigtigt global samarbejde er imellem fagbevægelser, fordi virksomhederne er for længst blevet globale og så skal vi også være det!

Banangruppen rapporterede på klinkende vestjysk omkring kampen mod frugtgiganten Fyffes i Mellemamerika og fagforeningen STAS.

Den undertrykkelse af fagforeningen har ført til at Fyffes produkter er fjernet fra butikker i Danmark, og forbrugerboykotten bør udbredes til hele verden, et pres på deres profit vil få dem til at lytte.

Jordan og Libanon har enorme flygtningelejre som følge af krigen i Syrien, og det giver udfordringer på arbejdsmarkedet i de 2 lande, social dumping er udbredt, men fagbevægelsen gør en indsats for at hjælpe så man kan minimere misbrug af arbejdere.

Opsummering af konferencen, vi ser rundt om i verden og ligeledes i Danmark stigende ulighed, nogle få bliver rigere og rigere på bekostning af de mange.

Nogen undrer sig, hvad får folk fra Asien til at tage turen til Padborg - fattigdom er årsagen. Enhver vil gerne kunne forsørge sin familie, sikre sine børn en ordentlig uddannelse og et bedre liv end de selv har haft, og derfor er de lette ofre. Når skruppelløse bagmænd lokker med gyldne løfter bag et rat i Europa, så går familien langt og måske ligefrem gældsætter sig for at tage chancen, og de står magtesløse alene når de lander i Europa og finder ud af at de alle de gyldne løfter var falske. De står i en håbløs situation, har ikke råd til at tage hjem, familien venter de "gyldne" tider, og derfor er disse arbejdere endnu lettere at presse til det yderste og til at acceptere alle former for nedværdigende behandling, simpelthen for at overleve.

Vi så det i Padborg, men noget lignende eller værre sker flere steder i verden lige nu, mens du sidder trygt og læser denne artikel.

Når man hører om hvad der foregår ude i verden af faglige kampe for blot at opnå et minimum af rettigheder så forstår man vigtigheden af en stærk fagbevægelse. Vi forstår også betydning af internationalt sammenhold når vi hører om solstrålehistorier, hvor opbakning og støtte fra fjerne landes fagbevægelser har haft betydning, og derfor skal vi fastholde og styrke det internationale samarbejde.

Ulighed i verden, er en fødekæde til slaveriet, derfor skal vi skærpe kampen mod ulighed på alle niveauer og især få fat på politikerne, og vælge nogle som vil forstå og ændre på den udvikling, men også skærpe den magt, vi forbrugere har overfor de virksomheder som ikke vil sikre deres medarbejdere ordentlig løn og arbejdsforhold m.v. Sammen er vi stærkest.

Bent Nøhr Risager

3F Skagerak

Transportgruppen

Filer Solidaritetskonference 590 KB PDF Hent dokument
Kontakt