Nyheder
Generalforsamling i Transportgruppen 2023

Generalforsamling i Transportgruppen
Mandag den 24. april 2023 kl. 18.30. Vandværksvej 30 - 9800 Hjørring
Vi starter med spisning fra kl. 17.00

Dagsorden:

1) Velkomst.
2) Valg af dirigent.
3) Godkendelse af dagsorden.
4) Godkendelse af forretningsorden.
5) Valg af referent.
6) Valg af stemmeudvalg.
7) Beretning.
8) Indkomne forslag.
9) Valg af Gruppeformand. Freddy Wie Andersen
10) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
Per K Jensen
Rene Vestenbæk
Roland Jensen
Henning Christensen
11) Valg af. 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
1. Ole Schubert
2. Cristian Sonnesen
12) Valg af kongres delegerede i kongresperioden
A. Valg af kongresdelegerede
B. Valg af to suppleanter
13) Eventuelt

Forslag skal indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

Nye kandidatforslag til gruppeformandsposten samt kandidatens accept, skal
være bestyrelsen i hænde i skriftlig form, senest 7 dage før valget.

Tilmelding til Transportgruppens generalforsamling og spisning kan ske ved
henvendelse til 3F Skagerak, tlf. 70 300 850 senest torsdag den 20. april 2023

Filer Generalforsamling Transportgruppen 24 april 2023 72,3 KB PDF Hent dokument

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt